Editie

Zuyd Unlimited Editie 6

Editie

0
leestijd +/- 3 m.

Artikelen

Mensen in deze editie

Zuyd Unlimited gaat onder meer over de mooie dingen die ontstaan in onze Euregio Maas-Rijn en provincie, wanneer kennis, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid bij elkaar komen. Daarbij spelen mensen uiteindelijk altijd een belangrijke rol; mensen die over de grenzen van hun eigen hokjes heen durven te kijken en samen te werken, mensen op zoek naar vernieuwing, mensen die weten dat delen vaak leidt tot meer in plaats van minder en mensen met passie voor ontwikkeling. Wij brengen die mensen graag bij elkaar. Daarom stellen we in elke editie deze mensen nader voor en bieden we de gelegenheid om contact met hen op te nemen om verder te praten, kennis te delen of samenwerking te zoeken.

Agenda vanaf juli 2020

En verder

Zuyd-student Adam Bootes wint tweede prijs Chinese spreekwedstrijd

Derdejaars student Adam Bootes van de opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie (OTC) heeft op 8 mei de tweede prijs gewonnen bij de Nederlandse finale van de internationale Chinese spreekwedstrijd ‘Hanyuqiao International Chinese Speech Contest’. Vanwege de coronacrisis werd deze spreekwedstrijd getransformeerd in een online evenement. Dit levert Adam onder meer de mogelijkheid op om een stage in China te volgen, een droom die uitkomt.

Adam koos ervoor om naast een toespraak rond het thema One World, One Family, op traditionele wijze het eeuwenoude Chinese gedicht ‘Breng de wijn’ (geschreven door Li Bai uit de Tang-Dynastie (618-907) voor te dragen in traditionele kleding.

Zuyd Hogeschool partner in ontwikkeling Europese Chemelot Circular Hub

Op 18 juni is de Ontwikkelagenda Chemelot Circular Hub voor beleidsmakers en politici in Den Haag gepresenteerd. Daarin laat een brede alliantie van in Limburg gevestigde bedrijven en kennisinstellingen zien hoe in de Chemelot-regio de eerste Europese Circular Hub gerealiseerd kan worden. Zuyd Hogeschool en het mede door Zuyd opgerichte en nationaal erkende Centre of Expertise CHILL (Chemelot Innovation and Learning Labs), hebben als partners actief meegewerkt aan deze ontwikkelagenda. Dit vanuit hun expertise op het gebied van − onder andere − de ontwikkeling en het (her)gebruik van materialen, duurzame energie, het herbestemmen van gebouwen en het herinrichten van de woon- en leefomgeving. Door de reeds aanwezige kennis en faciliteiten bij de bedrijven en kennisinstellingen zal Chemelot Circular Hub van internationale betekenis kunnen zijn en grote regionale impact hebben.

Zuyd-lector Nurhan Abujidi maakt indruk met projecten rondom verbetering leefbaarheid stedelijke gebieden

Uiteindelijk niet de winnaar, maar wel was ze een van de drie genomineerden voor de Lector van het Jaar-verkiezing 2020: Zuyd-lector Nurhan Abujidi. Zuyd Hogeschool is ontzettend trots op het feit dat Abujidi een van de genomineerden was dit jaar. Nurhan Abujidi werd namelijk voorgedragen door liefst vijftig betrokkenen en daar was alle reden toe. Uit de omvang en samenstelling van haar projecten werd de jury duidelijk: Abujidi, als lector verbonden aan het lectoraat Smart Urban Redesign, is een verbinder pur sang en ze heeft met haar lectoraat al indrukwekkende projecten op haar naam staan gericht op verbetering van leefbaarheid en op kwaliteit van leven en welzijn in de bebouwde omgeving, zowel op technische als niet-technische wijze.

Uiteindelijk won Colette Cuijpers (Recht & Digitale Technologie, Juridische Hogeschool) deze verkiezing.

Andreas Rothgangel wint WCF Proefschriftprijs 2020 met proefschrift over fantoompijn


Docent-onderzoeker Andreas Rothgangel van Zuyd Hogeschool heeft de WCF Proefschriftprijs van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) toegekend gekregen. Rothgangel is docent bij de academie voor Fysiotherapie en onderzoeker bij het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen van lector Susy Braun bij Zuyd Hogeschool. Vorig jaar verdedigde hij succesvol zijn proefschrift over spiegeltherapie bij fantoompijn na amputatie, aan Maastricht University. Door het winnen van de WCF Proefschriftprijs 2020 krijgt zijn proefschrift extra erkenning.

Promoveren in de kunsten is nu ook mogelijk in Limburg

Promoveren in de kunsten is vanaf het komende academische jaar ook mogelijk in Limburg, om precies te zijn: in Maastricht. Dat kan in MERIAN, een samenwerking op het gebied van artistiek onderzoek tussen Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht en de Jan van Eyck Academie. MERIAN (Maastricht Experimental Research In and through the Arts Network) is een omgeving waarin geselecteerde PhD-kandidaten vanuit alle kunst- en wetenschappelijke disciplines een promotietraject in ‘Maastrichtse stijl’, gebaseerd op artistiek onderzoek, kunnen doen. Promovendi ontwikkelen innovatieve onderzoeksstijlen waarbij ze de krachten en kwetsbaarheden van kunst en wetenschap met elkaar combineren.

Suzanne Thompson gepromoveerd op bewaken en bevorderen van de geboortefysiologie

Suzanne Thompson, als docent van Zuyd verbonden aan de academie Verloskunde Maastricht, is op 8 mei bij de Universiteit Maastricht met succes gepromoveerd met haar proefschrift ‘Increasing self-efficacy in student midwives for physiological childbirth’. Bijzonder detail was dat haar promotie online plaatsvond en dat geïnteresseerden deze vanachter de computer konden volgen.

Het bewaken en bevorderen van de fysiologie van de geboorte is belangrijk voor de beroepsidentiteit van (student) verloskundigen. Hun fysiologische visie kan negatief worden beïnvloed door geroutineerde interventies tijdens de geboorte. Suzanne Thompson deed onderzoek naar onderwijs dat de zelf-effectiviteit van studenten in de verloskunde versterkt.