leestijd +/- 9 m.

Flexibiliteit is een van de hoofdkenmerken van de jongste generatie op de arbeidsmarkt. Zij staan voor creativiteit, willen gelijkwaardig en open met elkaar samenwerken en houden van afwisseling. Het is voor organisaties zaak om te profiteren van deze frisse inzichten. Op die manier evolueert de manier van samenwerken.

De nieuwe generatie handelt een aantal zaken slimmer af dan de generaties daarvoor. Dat is bijvoorbeeld zichtbaar in de ontwikkeling van sociale media. De starters communiceren supersnel en met iedereen; er zijn geen grenzen. Dat snelle contact verandert het samenwerkingsproces waardoor nieuwe organisatievormen ontstaan. Aan de andere kant lopen starters op de arbeidsmarkt soms vast omdat organisatieculturen niet zo snel mee veranderen. Veel organisaties zijn behoudend. Zij blijven verouderde gewoontes uit de vorige eeuw herhalen, zitten er soms in gevangen en weten niet goed hoe ze de startende generatie kunnen ondersteunen bij de modernisering. De paradox is dat de oudere garde in de privésituatie hun kroost juist alle ruimte geeft om zich te ontwikkelen.
Jaarlijks levert Zuyd een heleboel nieuwe professionals af op de arbeidsmarkt. Daarnaast lopen veel studenten stage bij organisaties. Wat dragen die nieuwelingen bij aan de organisaties waar ze terecht komen en waar zitten knelpunten? In het extra katern onder dit artikel lees je de ervaringen van professionals uit de techniek, ICT en zorg.
Drie professionals aan het woord over de startende generatie
Kennis en innovatief vermogen worden steeds belangrijker voor de professionals van vandaag. De moderne economie vraagt niet alleen om het verwerven en toepassen van kennis, maar nog veel meer om het verbinden van die expertise met de behoeften in de samenleving.

Techniek: ‘De starter is soms ongeduldig’

Willem Scheijen is teamleider bij
Lievense

Bekijk de website van Lievense

, een advies- en ingenieursbureau op het gebied van water, omgevingsvraagstukken, infrastructuur en gebouwen.
“Eind twintigste eeuw lag de nadruk veel meer op de hard skills van studenten. Ik vind dat nog steeds belangrijk. Je hebt veel kennis nodig om je werk goed uit te kunnen voeren. Aan de andere kant zie ik dat vaardigheden onmisbaar zijn geworden. De veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Daar plaats ik ook een kanttekening bij. Veel jonge professionals zijn ongeduldig. Ze komen als stagiair binnen en als ze – bij wijze van spreken – niet binnen een half jaar accountmanager zijn, worden ze onrustig. Dan zoeken ze de uitdaging ergens anders. Ik zou die groep toch vooral willen adviseren om eerst genoeg vlieguren te maken. Wees niet te ongeduldig. Als je ziet hoeveel jonge mensen tegenwoordig al een burn-out hebben, dat is onvoorstelbaar. Ambities hebben en najagen is goed, maar houd de kerk wel in het midden. Je hebt genoeg tijd en het is niet verkeerd om je carrière gezond op te bouwen.”
Krapte
“Door de krapte op de arbeidsmarkt maken werkgevers andere keuzes. Zeker waar veel schaarste is, kijken werkgevers steeds meer naar soft skills. Kennis hebben organisaties zelf in huis, dus die kunnen ze intern overbrengen op nieuwe medewerkers. Het gaat er veel meer om of medewerkers in de basis goed kunnen functioneren. Wat vraagt de klant en heb ik die vraag goed begrepen? Hoe werk je in een team en aan een project? Ik denk dat studenten daar nog wel stappen kunnen zetten.”
Data-impact
“Als ik kijk naar onze eigen sector, dan denk ik dat er de komende periode veel gaat veranderen. De impact van (meta)data wordt steeds groter. Tegenwoordig geven we nog heel statisch advies op basis van normen die lang geleden een keer zijn vastgesteld. De komende tijd zullen we veel dynamischer advies kunnen geven op basis van beschikbare data.”

ICT: ‘Jongeren zijn handig in het vinden van de juiste informatie’

Will van Buggenum werkt 20 jaar voor
Square DMS

Bekijk de website van Square DMS

, een ICT-dienstverlener gespecialiseerd in automatisering voor woningcorporaties.
“Als ik kijk naar de studenten en young professionals die bij ons werken dan vallen mij een aantal zaken op. Er is een hang naar zo snel én makkelijk mogelijk werken, ingegeven door het feit dat de digitale informatie op straat ligt en zij als generatie zijn opgegroeid met digitaal werken. Tegelijkertijd staan zij hierdoor minder stil bij de consequenties van het genereren, delen of gebruiken van die informatie. Neem bijvoorbeeld de manier waarop Facebook met data omging. De meeste jongeren halen hun schouders op en gaan verder. Oudere werknemers gebruiken ook digitale informatie, maar staan duidelijker stil bij de consequenties hiervan. Omdat wij professioneel veel bezig zijn met het beheren, beveiligen en analyseren van data, is zo’n datalek bij een bedrijf als Facebook wel iets waar we aandacht aan besteden.”

Een ander punt waar ik erg van geniet, is dat jongeren ontzettend handig zijn in het vinden van de juiste informatie

Context
“Een ander punt waar ik erg van geniet, is dat jongeren ontzettend handig zijn in het vinden van de juiste informatie. Als ik vervolgens vraag: ‘Hoe ben je tot deze uitkomst gekomen’, is het antwoord vaak dat ze het internet hebben geraadpleegd. Een nadeel kan zijn dat zij alleen de vluchtige informatie raadplegen en de juiste context missen. Dat kan relevant zijn voor de kwaliteit van het antwoord op een vraagstuk. Persoonlijk vind ik het niet zo erg; je moet in de praktijk ervaren hoe het is dat je oplossing of antwoord onvolledig is of de lading onvoldoende dekt.”
Communicatie
“De communicatie is de laatste jaren ook erg veranderd. Dat komt voornamelijk door de technologie. Jongeren geven de voorkeur aan informele, schriftelijke communicatie. Ze appen of mailen veel meer dan dat ze de telefoon oppakken. Soms werkt dat goed, maar lang niet altijd. Je kunt de hele tijd berichten heen en weer sturen, terwijl je het met één telefoontje direct oplost. Dat gevoel missen ze soms. Aan de andere kant laten de jongeren wel degelijk van zich horen. Ze kunnen prima hun eigen mening onder woorden brengen. Ze kijken heel pragmatisch en oplossingsgericht naar vraagstukken.”
Lokroep
“In de ICT-sector krijgen jongeren veel voor hun kiezen. Door de krapte op de arbeidsmarkt en de schaarste aan ICT-professionals lokken bedrijven hen vaak al vroeg uit de schoolbanken. Ik begrijp heel goed dat ze daar op ingaan. Ik zou ze wel willen meegeven: kijk altijd goed naar het totaalplaatje! Overigens vind ik dat de huidige generatie daar al goed over nadenkt. Het gaat ze niet alleen om de financiële kant. Ze kijken wel degelijk naar belangrijke andere zaken, zoals reistijd en ontwikkelmogelijkheden.”

Zorg: ‘Veel aandacht voor interdisciplinaire samenwerking’

Laura Minghetti is opleidingsfunctionaris bij
Adelante Zorggroep

Bekijk de website van Adelante Zorggroep

. Zij helpen kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval bij het herstel van functioneren en participatie.
“In de gezondheidszorg zie je duidelijke veranderingen. Zo willen cliënten bijvoorbeeld vaker meebeslissen over hun behandeling. Cliënten, financiers en verwijzers stellen hogere kwaliteitseisen en tegelijkertijd ontstaat er meer druk op de budgetten. Vandaar dat de nadruk steeds meer komt te liggen op interdisciplinaire samenwerking.”

Door af en toe een kijkje te nemen in een andere keuken en gebruik te maken van elkaars kennis, ontstaat er geen tunnelvisie

“Daar besteden we bij Adelante ook veel aandacht aan. Als je bijvoorbeeld aan de slag gaat als ergotherapeut, moet je ook weten wat de logopedist doet. Door de interdisciplinaire samenwerking weet je wat je zelf moet doen en waar je beter iemand anders voor kunt inschakelen. Samenwerking zien we als een kerncompetentie voor iedereen in de zorg, dit begint al bij ons interdisciplinaire stageconcept dat we studenten aanbieden. Door af en toe een kijkje te nemen in een andere keuken en gebruik te maken van elkaars kennis, ontstaat er geen tunnelvisie. Bovendien komt het de efficiency en kwaliteit van de zorg ten goede.”
Eilandjes
“Je ziet die samenwerking binnen de opleiding ook steeds beter van de grond komen. Vroeger opereerden de zorgopleidingen als kleine, losse eilandjes terwijl ze nu veel meer samenwerken. Dat is een goede ontwikkeling. Veel meer dan vroeger ligt de kracht van de huidige en toekomstige zorgprofessional in het vermogen om samen te kunnen werken.”

Je kunt veel zaken sneller uitvoeren door digitale hulpmiddelen verstandig in te zetten. De jongere generatie is daar over het algemeen ontzettend sterk in

Wisselwerking
“Naast samenwerken is digitalisering erg belangrijk in onze sector. Je kunt veel zaken sneller uitvoeren door digitale hulpmiddelen verstandig in te zetten. De jongere generatie is daar over het algemeen ontzettend sterk in. Zij nemen collega’s van andere generaties bij de hand om uit te leggen hoe ze zaken op de computer sneller gedaan krijgen. Andersom steekt de jongere generatie veel op van de ervaring van oudere generaties. Die wisselwerking is belangrijk en werkt goed.”
Tekst: Jos Widdershoven
Deel dit artikel:

Mensen in dit artikel

Willem Scheijen

Willem Scheijen

Teamleider bij Lievense | Mountainbike | Heuvelland | Buitenmens | Motiveren

Willem Scheijen wil zoveel mogelijk plezier maken in de dingen die hij doet. In zijn vrije tijd organiseert hij mountainbikeclinics en -tochten door het Heuvelland die toegankelijk zijn voor iedereen. Dus bijvoorbeeld ook voor mensen die terugkomen van een blessure. Scheijen houdt ervan mensen te motiveren om buiten bezig te zijn.

Neem contact op:
Will van Buggenum

Will van Buggenum

Manager sales & marketing bij Square DMS | Atypische ICT'er

Will van Buggenum is een atypische ICT-er. Hij werkt namelijk al 20 jaar voor Square DMS, onderdeel van Aareon. Hij is 55 jaar, getrouwd en heeft twee kinderen die binnenkort tot de startende generatie op de arbeidsmarkt horen. Van Buggenum heeft een goede klik met jongere generaties. Hij is altijd razend benieuwd hoe zij tegen problemen aankijken en welke oplossingen zij daarvoor bedenken.

Neem contact op:
Laura Minghetti

Laura Minghetti

Opleidingsfunctionaris bij Adelante Zorggroep | Italië | Lasagne | Koken voor vrienden

Laura Minghetti is opleidingsfunctionaris bij Adelante Zorggroep en heeft Italiaanse roots. Haar vader komt oorspronkelijk uit de hak van Italië en Laura keert daar nog regelmatig terug. Het is dus niet zo vreemd dat haar favoriete eten lasagne is. Dat gerecht serveert ze graag aan vrienden.

Neem contact op: