leestijd +/- 8 m.

Ze heeft er zin in, in haar nieuwe uitdaging als bestuurslid van Zuyd Hogeschool, met in haar portefeuille onderwijs en onderzoek. Vol energie is Saskia Brand-Gruwel op 1 september gestart met haar job bij Zuyd. Gedurende die eerste honderd dagen heeft ze haar indrukken en ervaringen genoteerd. Een impressie die ze graag deelt en die een inkijkje geeft in de dynamiek van Zuyd, de indrukken die ze hierbij heeft opgedaan en interessante uitdagingen die ze tegenkomt.

Saskia Brand-Gruwel: “Op 1 september ben ik als lid van het College van Bestuur bij Zuyd Hogeschool gestart. Ik kom van de Open Universiteit, waar ik de laatste jaren decaan van de faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen ben geweest. Het besturen van een kennisintensieve onderwijsinstelling is mij dus niet vreemd. Natuurlijk, de schaalgrootte bij Zuyd is groter en ook de focus is een iets andere, maar dat maakt het een mooie uitdaging. De eerste honderd dagen is inwerken, maar ook gelijk hands-on en dat maakt het geheel dynamisch. Ik geef een impressie en die is niet geheel chronologisch, maar een greep uit ervaringen uit die eerste periode, gezet in een weekoverzicht.”
Maandag
Vol energie loop ik deze maandagochtend tussen de studenten in Heerlen de hogeschool in. Het fietsen naar Zuyd Hogeschool was even een uitdaging, want als je net komt aanfietsen op het moment dat er zes bussen stoppen waar veel studenten uitstappen, is het wat laveren. Ik loop binnen bij de dames van het secretariaat: even bijpraten over het weekend met een kopje koffie.
Kennismaking met het team van het programma Succesvol Studeren.

Een studeerbaar curriculum realiseren kan ook de werkdruk van docenten verlichten.

De dag staat vol met afspraken en tijdens één van die afspraken maak ik kennis met het team van het
programma ‘Succesvol Studeren’
onder leiding van programmamanager Nicole Theunissen. Dit programma is opgezet om onze opleidingen te ondersteunen bij het meer studeerbaar maken van het onderwijsprogramma, het zogenaamde curriculum. Voor de studenten betekent dit dat we kritisch kijken naar waar zij eventuele barrières in het onderwijsprogramma ondervinden en daardoor problemen bij het succesvol kunnen afstuderen. Een studeerbaar curriculum realiseren kan ook de werkdruk van docenten verlichten.

Bijna dertig opleidingen krijgen ondersteuning bij het innoveren van het onderwijs…

Het is overigens een mooi kennismakingsgesprek met het team van Succesvol Studeren. We praten specifiek over de werkwijze die de afgelopen jaren is gevolgd om docententeams te ondersteunen bij het innoveren van de opleidingen volgens
vijf ‘sleutels’
. Deze sleutels hebben onder meer te maken met de opbouw van een curriculum, de toetsing en het aanzetten tot actief leren. Vooral de ontwikkelingsgerichte aanpak oogst veel lof. Opleidingen die aan de slag willen met de sleutels kunnen voor ondersteuning bij het kernteam van programma Succesvol Studeren terecht. Bijna dertig opleidingen krijgen die ondersteuning nu en we zien dat het helpt om het studiesucces te verbeteren. We praten ook over hoe we de aanpak goed in stand houden en geen concessies aan deze aanpak doen. Mijn observatie: dit sterke team met veel expertise zet samen met onze opleidingen de schouders onder ons onderwijs, gericht op de passie voor ontwikkeling van onze studenten.
Dinsdag
Elke dinsdagochtend vergader ik met mijn collega’s van het College van Bestuur. In deze vergadering bespreken we allerlei onderwerpen en delen we informatie, vaak samen met collega’s uit de organisatie. Vandaag zijn er twee events die ik voor het eerst bij Zuyd ga beleven: het bezoek van de visitatiecommissie aan Zuyd en de vergadering met de Raad van Toezicht.

Iedereen is trots en ik met hen.

Een visitatiecommissie, een onafhankelijke inspectiecommissie, is vandaag op bezoek om de opleiding Verpleegkunde onder de loep te nemen. Deze beoordeling is belangrijk, omdat een visitatiecommissie maar eens in de zes jaar op bezoek komt en de accreditatie (het afgeven van een kwaliteitspredicaat door een onafhankelijke commissie) ervan afhangt. De commissie spreekt met verschillende mensen binnen de opleiding: van management, docenten, examencommissie, lectoren, werkveld en studenten tot medezeggenschap. Tussen de gesprekken door hoor ik dat het goed gaat. Aan het eind van de dag ben ik bij de terugkoppeling en daar spreekt de voorzitter van de commissie met veel lof over de opleiding en de in de gesprekken ervaren passie voor ontwikkeling van onze studenten. Het lijkt even spannend of we het aangevraagde bijzondere kenmerk ‘interprofessioneel opleiden en samenwerken’ krijgen. De toekenning is dan ook de kers op de taart! Iedereen is trots en ik met hen. Het voelt goed deel uit te mogen maken van zo’n fijne club.

De strategie is ons kompas voor de koers van de komende vier jaar…

Vervolgens staat mijn eerste vergadering tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op de agenda. Uiteraard bespreken we hoe de implementatie van de aangescherpte Zuyd-strategie verloopt. Deze strategie is ons kompas voor de komende vier jaar, waarin we onze passie en betrokkenheid nog sterker richten op de succesvolle ontwikkeling van studenten tot goed opgeleide professionals en voor de regio relevante beroepskrachten.

Anderen zien blijkbaar onze passie.

We hebben een goed gesprek met de Raad van Toezicht en op enig moment gaat het over hoe je nu kunt zien of meten dat de passie voor ontwikkeling goed uitwerkt en dat we die passie ook echt hebben. Best een lastige vraag, want passie is moeilijk te kwantificeren. Hoe toepasselijk dat ik dan mijn ervaringen van vanochtend, toen de visitatiecommissie op bezoek was, kan inbrengen: “Vandaag hadden we de visitatie van de opleiding Verpleegkunde en in de terugkoppeling zei de voorzitter van die commissie: ‘Kijkend naar jullie kernkwaliteiten was in de gesprekken duidelijk de passie voor ontwikkeling te zien’. Hoe mooi wil je het hebben? Anderen zien blijkbaar onze passie’. Dat is een groot goed.”
Woensdag
Vandaag heb ik een afspraak met Zuyd-collega Linda Hendriks. Zij is de trekker van het experiment flexibele deeltijdopleidingen. Bij de Open Universiteit heb ik twintig jaar gewerkt aan innovatief flexibel deeltijd-afstandsonderwijs en heb daarvoor verschillende modellen ontwikkeld. Ik ben heel benieuwd hoever Zuyd Hogeschool is in deze vernieuwing. Ik heb me goed kunnen inlezen en eerlijk gezegd, ben ik oprecht aangenaam verrast.

De scenario’s om studenten succesvol te laten studeren in flexibel deeltijdonderwijs zijn zeker innovatief.

De scenario’s die bij Zuyd zijn uitgewerkt om studenten succesvol te laten studeren in flexibel deeltijdonderwijs - waarbij vooral gewerkt wordt met leeruitkomsten die laten zien dat studenten de doelen en eindkwalificaties behalen - zijn zeker innovatief. De elementen in deze deeltijdopleidingen kunnen ook inspirerend werken voor onze voltijdopleidingen, zeker als het gaat om hoe je mooi blended onderwijs (red.: een combinatie van online leren en contactonderwijs) maakt. In het experiment biedt Zuyd vier bacheloropleidingen in deeltijd aan: Social Work, Verpleegkunde, Engineering en Business Studies. De visitatie van deze opleidingen laat over het algemeen positieve resultaten zien. De instroom in deze opleidingen laat ook zien dat hier een toekomst ligt, want in het kader van een levenlang ontwikkelen kunnen mensen zo werken en leren combineren. De komende tijd denken we samen na over hoe we deze experimenten kunnen verduurzamen en opvolgen.
Joep Bertrams
Donderdag
Een belangrijke dag. De commissie Kwaliteitsafspraken komt op bezoek. Deze commissie zal beoordelen of we samen met studenten en medezeggenschap realistische en goed onderbouwde plannen hebben opgesteld over de besteding van de gelden die zijn vrijgekomen doordat de basisbeurs is afgeschaft en het leenstelstel voor studenten is ingesteld.

…gedurende de dag voelen we al dat we aan de criteria gaan voldoen…

Voor mijn aantreden als collegelid zijn op zes thema’s doelen geformuleerd en op het thema ‘begeleiding’ zijn door de opleidingen samen met de deelraden plannen uitgewerkt en uitgebreid beschreven. De andere vijf thema’s zijn op hoofdlijnen uitgewerkt en drie weken voor het bezoek kregen wij van de commissie de vraag om deze thema’s ook meer toe te lichten. Met een team van onze dienst Onderwijs en Onderzoek, onder leiding van projectleider Kwaliteitsafspraken Rob Knaapen, hebben we hard gewerkt om onze toelichting goed op papier te zetten en af te stemmen met de medezeggenschap en de Raad van Toezicht. Tijdens het bezoek spreekt de commissie in verschillende gespreksrondes met het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de medezeggenschap enkele directeuren en programmaleiders. Spannend, maar gedurende de dag voelen we al dat we aan de verschillende criteria gaan voldoen.

Als nieuw bestuurslid van Zuyd voelt dit als een eerste proeve van bekwaamheid…

Aan het einde van de dag komt het verlossende woord van de voorzitter van de commissie Kwaliteitsafspraken: een positief advies en voldoende gescoord op alle criteria. Het advies moet nog wel overgenomen worden door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maar daar hebben we alle vertrouwen in. Als nieuw bestuurslid van Zuyd, met onderwijs en onderzoek in portefeuille, voelt dit als een eerste proeve van bekwaamheid…
Vrijdag
Twee overleggen vandaag. Als eerste een gesprek met enkele bestuursleden van het Vista College en Gilde Opleidingen. We spreken over de doorstoom van studenten uit het middelbaar beroepsonderwijs naar opleidingen bij Zuyd. Er liggen al mooie initiatieven. Collega Hans Beckers van onze dienst Onderwijs en Onderzoek heeft me daar vooraf al goed over bijgepraat.

Ook monitoren hoe mbo-studenten het in het hbo doen is van belang.

Natuurlijk willen we deze doorstroom graag nog verder versterken en dan is het van belang dat docenten van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs met elkaar in gesprek gaan om de aansluiting goed te faciliteren. Ook het monitoren van de doorstroom en hoe de mbo-studenten het uiteindelijk in het hbo doen is van belang. Daarin zullen we Samen verdere stappen zetten. Op naar nog meer mooie initiatieven om in onze regio studenten zich te laten ontwikkelen.

Ik zie passie van de lectoren voor hun praktijkgerichte onderzoek.

’s Middags een overleg van andere orde, namelijk met: het lectorenberaad. Een belangrijke ontmoeting met alle lectoren van Zuyd, waarin we vanuit het perspectief van onderzoek naar de organisatie kijken. Belangrijk is hoe we met onderzoek de opleidingen kunnen versterken, hoe we dat goed organiseren, wat dat betekent voor onze profilering en samenwerking in de door Zuyd gekozen transitiethema’s. Die transitiethema’s komen voort uit onze strategie voor de komende jaren, waarin we ons richten op vier belangrijke thema’s voor de regio. Deze thema’s raken aan de gezondheid van Limburg en Limburgers, de digitalisering van economische en administratieve beroepen, de leefbaarheid in een vergrijzende en krimpende regio, en de verduurzaming van de regio waaronder Chemelot. Dit soort onderwerpen staat in het lectorenberaad op de agenda. De discussies die hier plaatsvinden dragen bij aan verdere beleidsvorming rondom onderzoek in een kennisinstelling als Zuyd. Samen nadenken over deze aspecten geeft veel inzicht. Ik vind dit beraad inspirerend, want ik zie de passie van de lectoren voor hun praktijkgerichte onderzoek.
Zaterdag
Vandaag is Open Dag bij een groot deel van onze opleidingen in Maastricht. Op de verschillende locaties kunnen aankomende studenten zich oriënteren. In het kader van inwerken en mensen leren kennen, ga ik (samen met mijn man, want hij vindt het ook interessant) bij verschillende locaties kijken.

Soms word ik herkend als het nieuwe lid van het College van Bestuur…

Veel geïnteresseerden op de Open Dag bij de Maastrichtse opleidingen.
Goed om zo rond te lopen, te horen en zien hoe de verschillende opleidingen zijn opgebouwd, hoe studenten de opleiding beleven en hoe docenten vol passie spreken over hun opleiding. Soms word ik herkend als het nieuwe lid van het College van Bestuur en soms stel ik me als zodanig even voor. Dat levert steeds plezierige gesprekken op.

Hopelijk leidt deze gezellige drukte tot mooie nieuwe instroomcijfers.

Op onze locatie aan de Brusselseweg praat ik met verschillende mensen die tevreden zijn over de opkomst. Bij de opleiding ‘Vormgeving | Architectuur & Interieur’ is het ook erg druk. Net als iedereen hoop ik natuurlijk dat deze gezellige drukte leidt tot mooie nieuwe instroomcijfers. De tijd zal dat leren uiteraard, maar voor nu gewoon veel dank aan allen die de Open Dagen organiseren.
Een hogeschool waar studenten met plezier komen en onderwijsprofessionals graag werken
“Elke week brengt nieuwe interessante inzichten. En de komende tijd zal ik me zeker nog vaak verwonderen en zullen vele uitdagingen op mijn pad komen. Ik zie er vooral naar uit om deze uitdagingen samen met allen die betrokken zijn aan te gaan en bij te dragen aan een hogeschool die de passie voor ontwikkeling kan waarmaken. Zuyd, een hogeschool waar studenten met plezier komen studeren en onderwijsprofessionals graag werken.“
Tekst: Saskia Brand-Gruwel
Deel dit artikel:

Mensen in dit artikel

Saskia Brand-Gruwel

Saskia Brand-Gruwel

Lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool | portefeuille: Onderwijs en Onderzoek, Kwaliteitszorg, Zorg en Welzijn | 55 jaar | gehuwd | onderzoekend | initiërend | enthousiast| kritisch | resultaatgedreven | communicatief en verbindend

Haar passie: onderwijs en het creëren van leeromgevingen in de brede zin die het leren van studenten bevorderen, zodat zij hun dromen kunnen waarmaken. Saskia Brand-Gruwel staat voor open en transparante communicatie en samen de goede dingen doen om doelen te bereiken.

Neem contact op: