leestijd +/- 12 m.

Een stagiair binnenhalen in je organisatie is niet altijd gemakkelijk, zo blijkt in de praktijk. Studenten hebben tegenwoordig aardig wat keuzemogelijkheden én ze willen een interessante stageplek. Bedrijven willen een stagiair, maar waar haal je die zo snel vandaan? Voor beide partijen geldt: slim aanpakken. Hoe doe je dat? Bedrijfsdirecteur Niels Klinkhamer en Mark Bertrand, stagecoördinator van Zuyd Hogeschool, geven tips.

“Ja, best moeilijk”, laat Niels Klinkhamer, directeur van Klinkhamer Group, conferences & events, weten als we hem vragen of het moeilijk is om stagiaires te vinden. Klinkhamer Group is een professioneel full service congresorganisatiebureau gevestigd in Maastricht en Hasselt, dat veel behoefte heeft aan en gebruik maakt van hbo-stagiaires.
Niels, jullie bedrijf maakt vaak gebruik van stagiaires. Waarom?
“Ten eerste is dat van oudsher zo gegroeid. Bij
Klinkhamer Group

Bekijk hier de website van Klinkhamer Group

vinden wij het prettig om met jonge mensen aan de slag te gaan en ze een kans te geven. En stagiaires brengen frisse inzichten en actuele kennis mee. Sinds kort doen we ook aan business development en zodoende hebben we nu jaarlijks twee stageplaatsen. De studenten zijn meestal van de opleiding Facility Management en van de opleiding Commerciële Economie van Zuyd Hogeschool. Ons bedrijf is groeiende en vijftig procent van de basisbezetting van ons bedrijf, waarmee ik tien jaar geleden ben begonnen, bestaat uit voormalige stagiaires die zijn blijven ‘plakken’. Mijn compagnon Robbin Grouwels is zelf ook acht jaar geleden begonnen als stagiair. Sinds 1 november 2018 is hij officieel mede-eigenaar.”

Stagiaires beschouw ik als belangrijke ambassadeurs van ons bedrijf.

Hoe werven jullie stagiaires?
“Door tijdig in actie komen. Wij melden onze stageplek aan via een
portaal

Bekijk hier het portaal

op de website van Zuyd Hogeschool. Ik geef ook weleens gastcolleges bij Zuyd. Op die manier kan ik studenten vaak enthousiasmeren voor ons mooie vak. En we nemen meestal deel aan bedrijvendagen die Zuyd organiseert. Inmiddels hebben we een beleid ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we continu op peil blijven met onze stagiaires. We hebben in het verleden wel eens gemerkt dat je anders geen stagiair hebt en dat vinden wij jammer. Daarom melden we onze stageplek nu ruim een jaar van tevoren aan om verzekerd te zijn van een stagiair. We weten nu al wie er in februari en september 2019 hun stages bij ons komen doen.”
En waarom een stagiair van Zuyd?
“Onze ervaring is dat Zuyd studenten aflevert die een bepaalde werkethiek hebben, uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Ze zijn over het algemeen zeer leergierig, onderzoekend, analytisch en hebben een hands-on-mentaliteit. Wij zoeken stagiaires met een bepaalde attitude en oprechte interesse in hun stage. Een stagiair is bij ons een volwaardig teamlid en gaat mee naar alle vergaderingen, teamuitjes en krijgt informatie over onze kwartaalcijfers. Daardoor voelen ze zich erg betrokken en is het jammer als ze weer vertrekken. Stagiaires beschouw ik als belangrijke ambassadeurs van ons bedrijf. Dat is de reden waarom we er veel aandacht aan besteden en we ze graag in ons netwerk houden. Ze komen na hun studie op werkplekken, waar ze dit ambassadeurschap vaak uitdragen.”
Wat heeft jullie bedrijf een stagiair te bieden?
“Een zinvolle leerplek. Meekijken achter de schermen bij de organisatie van congressen, maar ook een veilige leerplek waar je fouten mag durven maken. En oh ja, een stagevergoeding. Ons bedrijf organiseert gemiddeld 40 tot 50 evenementen op jaarbasis. Afhankelijk van de opdracht kan het dan gaan om evenementen met 150 tot 5.000 deelnemers. Onze stagiaires draaien volledig mee en zijn betrokken bij zowel planning, voorbereiding en de uitvoering van een evenement. Van de stagiair verwachten we een aardig stukje zelfstandigheid, pro-activiteit en stressbestendigheid aangezien ons werk veel piekmomenten kent.

Onze stagiair krijgt een zinvolle opdracht waar wij iets aan hebben, want het is jammer om zo’n opdracht later in een la te laten verdwijnen…

Regelmatig organiseren we bijzondere evenementen, zoals de
opening van de Groene Loper in Maastricht

De Groene Loper is het gebied boven en rond de, naar koning Willem-Alexander vernoemde, A2-tunnel in Maastricht. De Limburger schreef op 29 maart 2018 over de opening door de koning.

op 29 maart 2018 door koning Willem-Alexander. Dat zijn de krenten in de pap, maar daar komt heel wat bij kijken omdat je te maken hebt met een grote diversiteit aan gasten. Dat maakt het interessant. Een andere bijzonder evenement waarvan de (gedeeltelijke) organisatie in onze handen lag was de
Dies Natalis

Lees meer over dit evenement

2017 van Universiteit Maastricht, met als speciale gast Hare Koninklijke Hoogheid prinses Beatrix. En verder de officiële ingebruikname van de Buitenring Parkstad Limburg en een grote bijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor zo’n 3.000 ambtenaren. Zomaar een paar voorbeelden.
Onze stagiair krijgt een zinvolle opdracht waar wij iets aan hebben, want het is jammer als zo’n opdracht later in een la verdwijnt: daar denken we vooraf zorgvuldig over na. Aangezien een groot deel van ons team uit voormalige stagiairs bestaat zijn wij in staat om ons in te leven in de stagiair. Wij snappen heel goed waar je tegenaan kunt lopen tijdens je stage. Ik kan zelfs stellen dat alle stageopdrachten uiteindelijk hebben geleid tot de groei van ons bedrijf.”

Ik vergelijk stages bij ons bedrijf altijd met een annuïteitenhypotheek: in het begin draait de stagiair veelal mee op operationeel gebied, in een later stadium heeft de stagiair ruimte voor het onderzoek.”

En jullie investeren ook in het begeleiden van stagiaires?
“Jazeker, want ik ben ervan overtuigd dat als je een stagiair niet goed behandelt dit kan leiden tot reputatieschade. Als bedrijf moet je echt tijd vrijmaken voor de begeleiding en de stagiair niet alleen als extra handje gebruiken, want hij komt uiteindelijk om iets te leren. Ik vergelijk stages bij ons bedrijf altijd met een annuïteitenhypotheek: in het begin draait de stagiair veelal mee op operationeel gebied, in een later stadium heeft de stagiair ruimte voor het onderzoek.”

Student zoekt stageplaats

Mark Bertrand is stagecoördinator en senior docent bij de faculteit Commercieel en Financieel Management van Zuyd Hogeschool. Hij ziet ook de andere kant: de student die op zoek gaat naar een stageplek. Mark vertelt.
Mark, wanneer gaan studenten op zoek naar een stageplek?
“Kijk, er zijn simpelweg twee types studenten. Studenten die op tijd aan de slag gaan met het zoeken naar een stageplaats en studenten die niet op tijd op zoek gaan. Sommige studenten weten ontzettend goed wat ze willen, anderen moeten bijvoorbeeld eerst nog studiepunten inhalen en die zijn meestal nog niet met hun stage bezig. Een andere categorie begint gewoon vrij laat met zoeken. De zoektocht van studenten varieert natuurlijk, maar over het algemeen kunnen we stellen dat de piek voor een stage, met als startdatum september, ligt in mei-juni. Voor stages met als startdatum februari, ligt de piek in november-december .”
Maxime Gense is zelf stagiaire bij het stagebureau (opleiding Commerciële Economie)

Studenten die gaan nadenken over hun stage zijn in feite bezig met het plannen van hun eigen talentontwikkeling…

Hoe gaan studenten van jouw faculteit op zoek naar een stageplek?
“Via het portaal Career Services kunnen bedrijven en organisaties stageplekken aanbieden. We informeren studenten hierover en gaan zelf actief zoeken binnen dit platform. Twee keer per week is er een stagespreekuur bij de faculteit. Heel laagdrempelig. Studenten kunnen met hun vragen gewoon binnenlopen. Verder krijgen ze tips en een stukje begeleiding rondom het vinden van een stageplek die bij ze past. LinkedIn inzetten voor het vinden van een stageplaats is ook een optie en daarvoor kunnen ze zelfs een training krijgen. Studenten die nadenken over hun stage zijn in feite bezig met het plannen van hun eigen talentontwikkeling...”
Heb je voorbeelden van studenten die hun stage zorgvuldig hebben gepland?
“Ja hoor, een mooi voorbeeld van een studente die heel planmatig te werk is gegaan bij het vinden van haar stageplek. Ze had haar zinnen gezet op een afstudeerstage bij het Amerikaanse cosmeticabedrijf Estée Lauder in Brussel. Ze wist precies dat ze dit wilde, lang voordat ze aan haar stage ging beginnen. Maar bij zo’n beroemd bedrijf kom je natuurlijk niet zomaar binnen. Zodoende had ze haar plan klaar: in de maand mei in het jaar voorafgaand aan haar stagejaar zocht ze al contact met het cosmeticabedrijf. Sterk punt was ook dat ze heel goed kon verwoorden waarom ze zo graag een stageplaats bij dit bedrijf wilde en waarom dit zo perfect bij haar competenties paste. Om te ondervangen dat ze uiteindelijk misschien geen stageplek zou hebben, voor het geval het niet zou lukken, had ze ook een ‘plan B’ klaar. Heel slim. Het is haar gelukt om de stageplek bij Estée Lauder te krijgen en in februari 2018 is ze afgestudeerd.
Een van de studenten, die komend jaar gaat afstuderen, heeft zijn zinnen gezet op een stage bij Coca-Cola in Rotterdam. Op dit moment zit hij bij de laatste drie kandidaten. Wat ik zie is dat deze studenten gaan voor een ambitieus doel en dat ze dit tijdig en planmatig aanpakken. Eigenlijk zien ze hun stage ook als dé gelegenheid om op eigen benen te staan en willen ze laten zien dat ze zelfstandig en ondernemend zijn.”

De student heeft geen ‘historie’ met de stageorganisatie en kan zodoende vanuit een outside-benadering naar dingen kijken.

Waaraan moet een goed stagebedrijf voldoen?
“Het lijkt heel logisch, maar dat is het niet altijd: een stagebedrijf moet de student ruimte geven om dingen te ontdekken en te ervaren en gebruikt de stagiair niet als een ‘goedkoop extra handje’. En verder: ‘practice what you preach’, dat wil zeggen dat een stagebedrijf zijn belofte voor een zinvolle stage na moet komen en dus ook tijd moet investeren in de begeleiding van de stagiair. De omvang van het stagebedrijf is eveneens een criterium. De organisatie waar de student stage loopt moet minimaal 6 fte groot zijn, zodat de stagiair met meer dan één persoon in aanraking komt.”
Wat nemen Zuyd-studenten mee naar een stage?
“Actuele kennis en een frisse blik! De student heeft geen ‘historie’ met de stageorganisatie en kan zodoende vanuit een outside-benadering naar dingen kijken.”

Zuyd heeft een groot aantal werkveldcommissies, die voortdurend toetsen of de leerstof actueel is en die zich focussen op de ontwikkeling van de student.

Stagebureau: Tessa Boumans (l) en Mark Bertrand (r)
Waarom zou een organisatie voor een stagiair van Zuyd kunnen kiezen?
“Zuyd houdt goed voeling met de buitenwereld. Hoe? Door actuele ontwikkelingen in het werkveld te volgen, maar ook door
onze lectoraten

Meer informatie over onze lectoraten.

die overigens steeds dichter tegen het stageproces aankruipen. Onze lectoraten hebben enorme netwerken, waardoor ook steeds meer stageopdrachten binnenkomen via die lectoraten. Zuyd heeft een groot aantal werkveldcommissies, die voortdurend toetsen of de leerstof actueel is en die zich focussen op de ontwikkeling van de student. Wat zeker ook een belangrijke factor is: de ligging van onze hogeschool in de Euregio.”
Kortom, wat moeten organisaties doen als ze een stagiair willen en wanneer moeten ze dan in actie komen?
“Op de
website van Zuyd vinden organisaties informatie over het werven van een stagiair van Zuyd

Meer informatie over het werven van een stagiair van Zuyd van bedrijven.

. Op een online formulier kunnen ze aangeven welk soort stagiair ze zoeken. Een andere mogelijkheid is om rechtstreeks contact op te nemen met het
Kennis- en Informatiecentrum

Het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd Hogeschool is rechtstreeks bereikbaar via tel: +31 (0)88 989 30 00.

van Zuyd. Kijkend naar het moment van zoeken van de student, zullen bedrijven een maand hieraan voorafgaand hun aanvraag moeten doen. Dus: april/begin mei en oktober/begin november.”
Je ziet ook wel dat organisaties ‘headhunten’ via LinkedIn of werven via hun eigen netwerken. Dat heeft mogelijk te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Bij de opleiding Commerciële Economie, waar ik docent ben, worden studenten gestimuleerd om deel te nemen aan de
Dag van het MKB

Lees hier meer over de Dag van de MKB

. Daar kunnen ze zelf contacten leggen met bedrijven en organisaties. Netwerken dus.”
Stage lopen zit al een beetje op de grens van werken en studeren. Kan dat voor een organisatie betekenen dat deze eventueel een potentiële werknemer binnenhaalt of een stukje deskundigheid?
“Jazeker, het komt inderdaad steeds vaker voor dat studenten een baan overhouden aan hun stage, volgens mij is dat tussen de 30 tot 40 procent.”

Stages en afstuderen

Jaarlijks lopen circa 7.000 studenten van Zuyd Hogeschool stage bij een bedrijf of instelling, waarvan er vervolgens circa 3.000 afstuderen. Studenten lopen stage tijdens verschillende fasen van hun studie. Denk aan een oriëntatiestage waarin een stagiair kan meedraaien in het operationele proces van een organisatie. Studenten starten in het algemeen in het vierde jaar in februari met afstuderen. De afstudeerstage staat zodoende in het teken van het oplossen van een actueel praktijkgericht vraagstuk en bestaat uit een meewerkstage en een (door het stagebedrijf verstrekte) opdracht. Meer informatie over
stages en afstuderen

Meer informatie over stages en afstuderen

is te vinden op de website van Zuyd.
Overigens kunnen stagevoorwaarden en daardoor dus ook de meest handige aanpak om tot succes te komen per opleiding verschillen. Wilt u meer weten, als u bijvoorbeeld een stagiair zoekt van een andere opleiding dan Commerciële Economie, neem dan contact op met het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd, 088-9893000, of [email protected]
Tekst: Rina Haan
Deel dit artikel:

Mensen in dit artikel

Niels Klinkhamer

Niels Klinkhamer

Directeur en eigenaar Klinkhamer Group | Conferences & events | 41 jaar | Gehuwd | Organisator | Oog voor detail | Lid MPI Nederland en België | Zet zijn kennis en ervaring ook graag in voor de ‘sjariteit’ in Maastricht

Dat directeur Niels Klinkhamer een echte organisator is met zowel helicopterview als ook oog voor detail, zal niemand verbazen. Niels Klinkhamer is o.a. lid van Meeting Professionals International (MPI) Nederland en België, zijn bureau is een internationaal erkend congresbedrijf. Privé is hij voorzitter van ‘t Struyskommitee (dat jaarlijks zorgdraagt voor de organisatie van ’t Preuvenemint in Maastricht). Zijn streven: proberen mensen gelukkig te maken door aandacht te geven aan wat belangrijk is, voor hemzelf, zijn gezin, opdrachtgevers en – niet onbelangrijk – zijn medewerkers. Zijn credo: ‘Doen wat je zegt en zeggen wat je doet’.

Neem contact op:
Mark Bertrand

Mark Bertrand

Senior docent en stagecoördinator | Zuyd Hogeschool | 49 jaar | Energiek | Ondernemend | Wijnliefhebber | Loves Italy

Mark geeft les bij de faculteit Commercieel en Financieel Management. Verder begeleidt hij studenten ‘bij het plannen van hun eigen talentonwikkeling’, zoals hij het zelf verwoordt. Mark is nieuwsgierig van aard en kijkt graag verder dan zijn neus lang is. Het glas is altijd halfvol, zo staat hij in het leven.

Neem contact op: