leestijd +/- 3 m.

Niet inboeten aan kwaliteit van onderwijs en tegelijk voldoen aan alle coronarichtlijnen van de overheid. Dat is de uitdagende taak die het nieuwe studiejaar met zich meebrengt. Zolang de richtlijnen volledig onderwijs op locatie niet toestaan, kiest Zuyd Hogeschool voor ‘blended onderwijs’: een combinatie van activiteiten op locatie en online onderwijs. Daarbij staat de ontwikkeling van de studenten voorop.

“We doen er alles aan om te zorgen dat onze studenten succesvol door kunnen blijven studeren”, zegt collegelid Saskia Brand-Gruwel. “Vanaf het begin is ons uitgangspunt geweest dat we studievoortgang zo veel mogelijk willen borgen.” Dit uitgangspunt is dan ook bepalend voor de manier waarop Zuyd blended onderwijs vanaf 1 september inricht.
Binding als aandachtspunt
Saskia: “Onze aanpak betekent dat docent en student op school samenkomen als dat didactisch gezien wenselijk is of het voor de voortgang of betrokkenheid van studenten essentieel is. Dit geldt bijvoorbeeld voor praktijk- en vaardigheidsonderwijs en sommige toetsen, maar ook voor activiteiten die bijdragen aan de binding van studenten.” Die binding is met name voor nieuwe eerstejaars studenten een aandachtspunt. “Zij hebben nog geen band op kunnen bouwen met de school, hun docenten en medestudenten. Maar hoe zorg je ervoor dat die binding ontstaat, terwijl alles op 1,5 meter afstand moet en veel kleinschaliger is dan normaal? Dat is zeker een uitdaging.”
Fysieke afstand in lokalen
1,5 meter is best veel
De andere grote uitdaging ziet Saskia in de vereiste 1,5 meter fysieke afstand die in de lokalen, ruimtes en gangen moet worden gehandhaafd. “Het vergt een nauwkeurige planning en doordachte logistiek om dat te kunnen realiseren, dat moet je heel goed organiseren. Maar dat niet alleen, want hoe goed de faciliteiten ook zijn: voor studenten is het sowieso een uitdaging om die 1,5 meter aan te houden. Je ziet overal hoe moeilijk jongeren dat vinden… En hoe begrijpelijk dit ook is, uiteindelijk staat het borgen van de veiligheid voor studenten en medewerkers natuurlijk voorop.”
Zoveel mogelijk maatwerk
Uiteraard is Zuyd niet de enige die te maken heeft met dergelijke uitdagingen. Er is veel uitwisseling met andere hogescholen over hoe iedereen de situatie aanpakt. Wat bij Zuyd hoog in het vaandel staat, is dat er veel ruimte is voor maatwerk. Saskia: “Wij hebben centrale kaders opgesteld die voor alle opleidingen gelden, maar daarbinnen werken we zo veel mogelijk aan oplossingen op maat. Er zijn immers grote verschillen tussen de disciplines, denk bijvoorbeeld aan ICT versus de Kunsten. Verschillende opleidingen hebben verschillende behoeften, daarom zijn we continu in gesprek om samen met de opleidingen te kijken hoe we binnen de kaders tot het beste maatwerk kunnen komen.”

Je kunt elkaar nou eenmaal makkelijker motiveren en inspireren als je fysiek bij elkaar bent

Zo veel mogelijk maatwerk, o.a. bij Hotel Management School Maastricht
Onderwijs als contactsport
Wat zijn de belangrijkste criteria om te kunnen beoordelen of het blended onderwijs werkt? “Voor mij is de aanpak geslaagd als de studenten tevreden zijn met het onderwijs, hun studievoortgang niet gehinderd wordt en zij goede cijfers halen, ondanks de crisis”, zegt Saskia. Tegelijk beseft zij dat dit niet altijd haalbaar is. “Uiteindelijk is onderwijs toch ook een ‘contactsport’, je kunt elkaar nou eenmaal makkelijker motiveren en inspireren als je fysiek bij elkaar bent. Studenten geven zelf ook aan dat zij onderwijs op afstand moeilijker vinden en het face-to-face-contact missen.” Daarnaast vormen stageplekken in veel sectoren een obstakel in deze tijd. Dat geldt met name voor stages in de zorg en horeca, maar bijvoorbeeld ook voor internationale opleidingen met stages in het buitenland. “Dit zijn echt aandachtspunten”, zegt Saskia, “en we proberen voor elke situatie een oplossing te vinden. We doen wat we kunnen, maar soms is enige studievertraging niet te voorkomen.”
Meer informatie
Meer weten over de manier waarop Zuyd het blended onderwijs vormgeeft?
  • Lees de flyer
    Blended onderwijs voor studenten
  • Bekijk de brochure
    Zuyd-onderwijs na 1 september. Studeerbaar, doceerbaar en organiseerbaar blended onderwijs
Tekst: Annelies Maes
Deel dit artikel:

Mensen in dit artikel

Saskia Brand-Gruwel

Saskia Brand-Gruwel

Lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool | portefeuille: Onderwijs en Onderzoek, Kwaliteitszorg, Zorg en Welzijn | 56 jaar | gehuwd | onderzoekend | initiërend | enthousiast| kritisch | resultaatgedreven | communicatief en verbindend

Haar passie: onderwijs en het creëren van leeromgevingen in de brede zin die het leren van studenten bevorderen, zodat zij hun dromen kunnen waarmaken. Saskia Brand-Gruwel staat voor open en transparante communicatie en samen de goede dingen doen om doelen te bereiken.

Neem contact op: