leestijd +/- 9 m.

Een ziekenhuis en een hogeschool die als partners samenwerken om voor patiënten de beste zorg te blijven leveren. In de provincie Limburg is het dagelijkse realiteit. Waarom doen die hogeschool en het ziekenhuis dat? Hoe doen ze het? Wat voegt het toe?

Hoewel er veel voordelen verbonden zijn aan wonen, leven en werken in Limburg, kampt de provincie ook met uitdagingen zoals vergrijzing. Een van de consequenties daarvan is een toenemende vraag naar zorg, een vraag die sneller stijgt dan het aantal arbeidskrachten in de zorg. Hoe zorg je er onder dergelijke omstandigheden voor dat de kwaliteit van de zorg op peil blijft? Dat er voldoende handen aan het bed blijven?
Zorginnovatie
De hogeschool leidt natuurlijk verpleegkundigen op hbo-niveau op, en de laatste jaren worden ook meer studenten toegelaten dan voorheen. Maar dat is niet voldoende. Daarom heeft Zuyd al een paar jaar geleden het initiatief genomen om een Expertisecentrum te starten voor
innovatieve zorg en technologie, Eizt

Lees meer over Expertisecentrum voor innovatieve zorg en techniek.

. Hier vindt voortdurend onderzoek plaats met partners uit alle delen van de gezondheidzorg, waaronder zorgorganisatie Zuyderland. Het doel is om – via moderne technologie – oplossingen te vinden die ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, sneller kunnen herstellen en dat zorgprofessionals efficiëntere zorg kunnen verlenen dankzij slimme hulpmiddelen.

De ziekenhuiszorg wordt complexer, sneller. Patiënten vragen meer

Dus toen het Zuyderland-concern na een ziekenhuisfusie besloot de
Zuyderland Academie

Zuyderland Academie
Toen de ziekenhuizen Atrium en Orbis in 2015 fuseerden tot Zuyderland, was dat ook in een ander opzicht een nieuwe start. De voormalige leerhuizen van beide ziekenhuizen werden samengevoegd tot één opleidingscentrum voor het hele Zuyderland-concern: de Zuyderland Academie.

Wie in Limburg aan Zuyderland denkt, denkt waarschijnlijk in eerste instantie aan de ziekenhuizen in Heerlen en Sittard. Maar het Zuyderland-concern is met 6.400 medewerkers meer dan alleen een ziekenhuis, het omvat zorgcentra, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, revalidatie, geestelijke gezondheidszorg en huishoudelijke hulp.

Zuyderland Academie leidt klinisch en ondersteunend personeel op voor het Zuyderland-concern. Dat doet de nieuwe academie niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onder meer de Universiteit Maastricht, Arcus College, Leeuwenborgh, Gilde Opleidingen en Zuyd Hogeschool.

te starten als haar opleidingscentrum, was Zuyd Hogeschool een van de logische gesprekspartners. Zuyderland heeft een toenemende behoefte aan hoogopgeleide verpleegkundigen. Hans Nelissen, manager van het Verpleegcentrum van Zuyderland: “De ziekenhuiszorg wordt complexer, sneller. Patiënten vragen meer. Mensen blijven langer thuis, dus mensen die nu in een ziekenhuis terechtkomen, hebben ernstige aandoeningen. Dat vraagt wat van verpleegkundigen. Nationaal en internationaal zie je een streven naar meer verpleegkundigen op hbo-niveau. Ook Zuyderland wil dat. De procentuele verhouding tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen is nu 80-20, dat moet minimaal 50-50 worden. Daarvoor moeten we zowel zorgverleners intern verder opleiden als nieuwe blijven aannemen.”
Verpleegkundig leiderschap
De nieuwe context vraagt ook om wat Hans Nelissen ‘verpleegkundig leiderschap’ noemt. Daarbij gaat het niet zozeer om managementachtige taken, maar om coördinatie, om een voortdurend streven naar ontwikkeling en verbetering van de zorg. “Evidence based werken is daar bijvoorbeeld onderdeel van. We hebben bij Zuyderland een werkgroep Evidence based practice waar ook een lector en hoofddocent van Zuyd zitting in hebben. We willen verpleegkundigen naast medici en paramedici aan tafel hebben bij zorgbeslissingen, we stimuleren verpleegkundigen deel te nemen aan onderzoek. We willen ook graag een aantal academisch geschoolde verpleegkundigen. Met dat traject zijn we nu bezig.” Uiteindelijk gaat het bij al die inspanningen om verbetering van de zorg voor patiënten, zegt Nelissen. “Je vraagt je af: waar sta ik nu, als ziekenhuis? En waar wil ik naartoe? Daar zit nog een kloof tussen, die wil je overbruggen. In het overbruggen van die kloof speelt onze samenwerking met Zuyd Hogeschool een belangrijke rol. We willen als Zuyderland onderscheidend zijn in de kwaliteit van zorg die we bieden.”
Hetzelfde DNA
Giel Vaessen is ontwikkelaar innovatieve leertrajecten bij de faculteit Gezondheidszorg van Zuyd Hogeschool. De samenwerking tussen Zuyderland en Zuyd, zegt hij, gaat verder dan de relatie tussen een klant en leverancier: “We zijn niet alleen maar een cursusleverancier. We stellen onszelf steeds de vraag: welke behoeftes leven er bij een zorgorganisatie? Wat heeft de organisatie nodig? Kun je waarde toevoegen? Natuurlijk hebben we onze reguliere opleidingen, maar niet voor elke behoefte is er een kant-en-klaar traject. Dat ontwikkel je samen, samen met je partner, in dit geval Zuyderland.” Het gaat dan om meer dan een simpel samenwerken”, vindt Vaessen. “Spreken we dezelfde taal, hebben we hetzelfde DNA? Als je een bijzonder opleidingstraject ontwikkelt, ben je mede verantwoordelijk voor de inbedding ervan, voor het succes in de praktijk.” Natuurlijk heeft zo’n samenwerking ook toegevoegde waarde voor de hogeschool zelf. “Wat betekent het voor onze docenten en studenten? Wat moeten onze docenten bijleren om de studenten beter voor te bereiden op de context waarin ze komen te werken?”
Aantrekkelijker als werkgever
“Een verpleegkundige doet nu alles: van pannen schrobben tot chemo toedienen”, zegt Nelissen. Door een betere organisatie los je het tekort aan verpleegkundigen niet meteen op, maar je kunt wel werken aan verbetering door te zorgen dat je de taakverdeling goed regelt. Door meer hbo-verpleegkundigen in te zetten, door ervoor te zorgen dat je het aan de bovenkant goed geregeld hebt, kun je ook verpleeghulpen op mbo-niveau efficiënter inzetten. Want die zijn even hard nodig en ook voor hen is het prettig als er duidelijkheid is. Zodat iedereen het werk kan doen waar hij voor opgeleid is en goed in is.” Vaessen: “Als je mensen aanspreekt op datgene waarvoor ze opgeleid zijn, word je als werkgever aantrekkelijker.”

Als je mensen aanspreekt op datgene waarvoor ze opgeleid zijn, word je als werkgever aantrekkelijker

Model voor andere organisaties en bedrijven
Het prettige aan de samenwerking met Zuyd Hogeschool, vindt Nelissen, is ook dat waar nodig snel en soepel andere deskundigheid ingezet kan worden. Vaessen: “Als het nodig is, halen we deskundigheid bij andere faculteiten van de hogeschool. Het is geen exclusief zorgfeestje.” De samenwerking zoals die gestalte heeft gekregen tussen Zuyderland en Zuyd kan ook als model dienen voor andere organisaties en bedrijven, vinden Vaessen en Nelissen. Vaessen: “Het is belangrijk dat je leren en werken altijd verbindt. Dat moet je als werkveld en opleiding samen doen. Het is geen trucje: de omgeving verandert voortdurend, je moet mee veranderen. Zo word je een aantrekkelijker werkgever. Voor onze docenten is het ook waardevol: als ze in voortdurend contact staan met de praktijk, vergroot dat hun werkvreugde en expertise.” Nelissen: “We willen als Zuyderland excellente zorg bieden, op dezelfde manier als een bedrijf de beste producten en diensten wil leveren. Mijn advies is: zoek in de regio een goede partner om daar samen aan te werken, om samen zo’n ontwikkeling in te gaan.

Het is geen trucje: de omgeving verandert voortdurend, je moet mee veranderen

Tekst: Jules Coenegracht
Deel dit artikel:

Mensen in dit artikel

Hans Nelissen

Hans Nelissen

Manager Verpleegcentrum Zuyderland MC / Werkt niet voor zichzelf, maar voor het collectief

Van verpleegkundige doorgegroeid naar het hogere management. Vindt achtergrond als verpleegkundige belangrijk omdat hij uiteindelijk voor de patiënt werkt. Heeft een drukke en soms stressvolle baan en rent zodoende drie keer per week om zijn hoofd leeg te maken. Doet samen met zijn vrouw aan wielrennen.

Neem contact op:
Giel Vaessen

Giel Vaessen

Ontwikkelaar innovatieve leertrajecten / Zuyd Hogeschool / Loopt in de bergen / Wil zijn leven lang leren

Ziet het als een levenstaak om zichzelf te blijven ontwikkelen. ‘Wordt gek’ als hij niet kan blijven leren. Leert iedere dag door de samenwerking met partners. Komt niemand tegen als hij in de bergen loopt en praat dan tegen zichzelf. Komt op die manier tot de beste oplossingen.

Neem contact op: