leestijd +/- 3 m.

Deeltijdonderwijs zit in de lift. Steeds meer volwassenen volgen een volledige bachelor hbo-opleiding naast hun werk. Zuyd Professional, dat het deeltijdonderwijs van Zuyd Hogeschool onder zijn hoede heeft, weet daar alles van. In korte tijd is het aantal deeltijdstudenten gestegen tot maar liefst 700. Wat is het geheim achter dit succes? Of anders gezegd: waar komt die enorme belangstelling om naast je werk te studeren opeens vandaan?

Vanna Vis-Dronkert, teamleider deeltijdopleiding Verpleegkunde bij de Academie voor Verpleegkunde van Zuyd, weet wel waar de populariteit vandaan komt: “De studenten hebben al werkervaring en nemen deze mee in de opleiding, waarmee ze zichzelf naar een hoger niveau te tillen. Daarnaast wordt ‘een leven lang leren’ steeds gangbaarder. Dat is ook noodzakelijk om kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen. Verder zie je dat de vraag naar hbo’ers groeit, onder meer in branches als de zorg en techniek. Voor veel mensen is dit dan ook hét moment om een deeltijd hbo-bachelor te volgen, omdat dit hun kans op een carrièresprong enorm vergroot.”

Er zijn meer instapmogelijkheden per jaar en het is makkelijker om tussendoor een pauze in te lassen…

Vernieuwde aanpak deeltijdonderwijs maakt het werkenden stuk gemakkelijker
Toch is dat niet alles. Ook de nieuwe aanpak van het deeltijdonderwijs bij Zuyd Professional zorgt voor een toename van het aantal studenten. Harald Theunissen, coördinator Engineering deeltijd bij de Engineering Academie van Zuyd, legt uit: “Vanaf 2016 participeert Zuyd in het ‘Experiment leeruitkomsten’, een onderdeel van de pilot ‘Flexibilisering deeltijdonderwijs’. Vier deeltijdopleidingen (Business Studies, Engineering, Social Work en Verpleegkunde) zijn daarin samen opgetrokken om te komen tot een gezamenlijk, vernieuwend onderwijsconcept. De opleidingen zijn bijvoorbeeld flexibeler ingericht met een niet-volgordelijke opbouw. Daardoor zijn er meer instapmogelijkheden per jaar en is het makkelijker om tussendoor een pauze in te lassen als bijvoorbeeld privéomstandigheden daarom vragen. Studenten kunnen ook hun opleiding versnellen door aan te tonen dat ze bepaalde onderdelen al beheersen.”
Aansluiting op beroepspraktijk
Harald vervolgt: “Daarnaast sluiten werken en leren – nog veel meer dan vroeger – op elkaar aan. We stellen de leeruitkomsten centraal: wat moet de medewerker straks kunnen, welke kennis en vaardigheden heeft hij nodig voor het uitvoeren van een bepaalde functie of handeling? Het eindniveau is gelijk aan de reguliere hbo-opleidingen, maar de studenten verwerken de theorie met opdrachten uit hun eigen beroepspraktijk of bij een andere organisatie. Een voorbeeld: als we het bij Engineering hebben over een kwaliteitsmanagementsysteem, krijgen voltijdstudenten hier een theoretische toets over. Bij de deeltijdopleiding vragen we de studenten om te onderzoeken hoe het in hun eigen organisatie geregeld is en om daar verbetervoorstellen voor te doen. Zo leren ze hun organisatie beter kennen en hebben de opdrachten ook toegevoegde waarde voor het bedrijf.”

We zien een behoorlijke stijging van de carrièrekansen.

Carrièrekansen
Deze vernieuwende onderwijsaanpak werkt uitstekend, aldus Vanna. “De studenten zijn heel enthousiast. Doordat de opleidingen zo goed aansluiten bij de praktijk, zien ze direct waar ze het voor doen. Opdrachten voelen niet als extra werk, maar als verdieping van het gewone werk. Ook werkgevers zien zo de meerwaarde, waardoor ze eerder bereid zijn te investeren voor hun medewerkers. Voor de studenten is het verder prettig om met mensen uit andere organisaties samen te zitten. Ze leren veel van én met elkaar. Ze zoeken elkaar zelfs op eigen initiatief op hun eigen werkplek op. Daarnaast zien we een behoorlijke stijging van de carrièrekansen. De eerste 17 deeltijdstudenten Verpleegkunde niveau 6 zijn onlangs afgestudeerd. Zij hebben allemaal een carrièresprong gemaakt. Dat is toch mooi?”
Meer weten over studeren naast je baan?

Kijk dan eens op Zuyd Professional.

Tekst: Wendy van Zanten
Deel dit artikel:

Mensen in dit artikel

Harald Theunissen

Harald Theunissen

Hoofddocent Zuyd Hogeschool | coördinator deeltijd bacheloropleiding Engineering, projectleider Associate Degree Operational Engineering deeltijd | 46 jaar | gehuwd | ondernemend | innoverend | kritisch | resultaatgericht | verbindend | daadkrachtig | enthousiast

Zijn passie: het ontwikkelen en realiseren van passend onderwijs voor de vakbekwame professional, dat in kwantitatieve en kwalitatieve zin aansluit bij de verwachtingen van het regionale werkveld. Harald staat voor het verbinden van onderwijs en arbeidsmarkt.

Vanna Vis-Dronkert

Vanna Vis-Dronkert

Teamleider | Verpleegkunde deeltijd | Sinds 2016 werkzaam bij Zuyd | Sterk in verbinding

Als moeder in een jong gezin weet ik als geen ander hoe zwaar het kan zijn om alle ballen in de lucht te houden, maar ook hoe noodzakelijk het is om je passie achterna te gaan. Je te ontwikkelen, verdiepen, verbreden en ontplooien. De deeltijdopleiding biedt dit alles voor professionals die door willen groeien. Samen met elkaar maken wij dit mogelijk.