leestijd +/- 4 m.

Hoe vaak kom je iemand tegen die zegt: ‘Ik hou niet van muziek?’. Van fanfare tot symfonieorkest, van rootsmuziek tot Rieu, muziek speelt in het leven van mensen een grote rol. Hoe zou het leven zijn zonder muziek? Een daarvan afgeleide vraag is hoe belangrijk dan de aanwezigheid van een conservatorium voor het leefklimaat in een regio is. Een gesprek met iemand uit het veld.

Die uitspraak over de honderd agenten, afkomstig van een enkele jaren geleden overleden dirigent mag niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd zijn, wel onderbouwd zijn de uitspraken van de bekende hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder. Muziek activeert netwerken in de hersenen “die we ook nodig hebben bij cognitieve functies, zoals efficiënt denken, plannen of besluiten maken”, zegt hij in een gesprek met de Amsterdamse musicus Stefan de Graaf. “Dus die cognitieve functies die kunnen bijdragen aan een verhoogde productiviteit. En creativiteit. Creativiteit is voor organisaties mooi meegenomen, want nieuwe ideeën kunnen zorgen voor innovatie.”

Studenten komen voor de goede docenten en voor het gastvrije en internationale karakter van onze opleidingen. Die internationalisering is ook voor een stad als Maastricht van belang

Van Korea tot Cadier en Keer
Als muziek en muziekbeoefening zo belangrijk zijn, vraag waarom is er van overheidswege dan niet meer aandacht voor muziekonderwijs? Felix Havenith, hoofd van de afdeling Docent Muziek van het Conservatorium Maastricht waar muziekdocenten opgeleid worden, vraagt zich dat ook af. Tegelijk constateert hij dat studenten van over de hele wereld naar Maastricht komen om aan het conservatorium te studeren. “Van Korea tot Colombia. Ze komen voor de goede docenten en voor het gastvrije en internationale karakter van onze opleidingen. Die internationalisering is ook voor een stad als Maastricht van belang. De opleiding aan het Conservatorium is enerzijds een sterk exportproduct, maar hier studeert ook gewoon de jongen uit Cadier en Keer die prachtig trompet speelt. Die interculturele community, dat maakt het mooi.”
Muziek en impulsbeheersing
Het is een beetje alsof je de slager vraagt zijn eigen vlees te keuren, maar we doen het toch maar even. Wat zou de gemiddelde inwoner van deze regio missen als het Conservatorium Maastricht er niet was? “Gigantisch veel. Echt, gigantisch. Het begint bij muziekeducatie. In het basis- en middelbaar onderwijs, maar ook bij hbo-opleidingen als Pabo en Vaktherapie. En voor veel regionale artistieke instellingen, muziekscholen, harmonieën en fanfares. Wij leiden vakdocenten op die nodig zijn voor het garanderen van de kwaliteit van het muziekonderwijs in de regio. Als je dat hier niet had, zou je het van buiten hier naartoe moeten halen. Muziekstudenten zouden hier wegtrekken om hun heil in Tilburg, Leuven of Aken te zoeken. Als Conservatorium vormen we een collectief dat constant naar buiten treedt. Er zijn elke week meerdere jamsessies in de stad waar onze studenten muziek verzorgen. Ook tijdens festivals als Jazz Maastricht is er altijd een sterke koppeling met het Conservatorium. De Nacht van de Klassieke Muziek was ook dit jaar een groot succes, we zitten nu middenin een popweek met als thema British Invasion.”
Conservatorium als Hub
En inderdaad, wie op de
website van het Conservatorium
kijkt, ziet dat er aan de lopende band events georganiseerd worden: van Trumpet Day Jazz tot een Pocket Symphony met muziek van Debussy, Mahler en Schönberg. Daarnaast zijn er sterke connecties met initiatieven als Popsport, een coachingprogramma voor talentvolle, jonge muzikanten en bands. En Kunstbende, waarin jongeren van 13 tot 18 jaar uitgedaagd worden op allerlei creatieve terreinen om te laten zien wat ze kunnen. Of symposia als Muziek Verankerd/t over de rol van muziek in een aantal cruciale menselijke functies: concentratie, flexibiliteit, impulsbeheersing en het ordenen van prioriteiten. En het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten dat met praktijkonderzoek wil bijdragen ‘aan het opleiden van de kunstenaars van de 21e eeuw’ Havenith: “Als er geen Conservatorium zou zijn dan ontbreekt een essentieel expertisecentrum dat al deze initiatieven en educatieve projecten bij elkaar brengt en ze voedt vanuit de professionele muzikaliteit. Het Conservatorium is het knooppunt in een netwerk, een hub waar alles bij elkaar komt.”
Tekst: Jules Coenegracht
Deel dit artikel:

Mensen in dit artikel

Felix Havenith

Felix Havenith

Hoofd afdeling Docent muziek | 36 jaar | Alumnus Conservatorium | Getrouwd | twee kinderen (0 en 3 jaar) | Passie: wielrennen

“Muziek is voor mij ook ontmoeting. Ontmoeting tussen mensen, culturen en groepen. Tijdens zo’n ontmoeting kan frictie ontstaan, maar door die frictie leer je elkaar ook beter kennen. Er gaat voor mij geen dag voorbij zonder dat ik bezig ben met iets te scheppen. Ik speel piano en gitaar, ik zing, ik teken. Elke dag.”

Neem contact op: