leestijd +/- 9 m.

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Beroepen komen op, veranderen, of verdwijnen. Wat betekent dit voor studenten? Levert het zorgen op, of zorgen ze dat ze er juist goed op zijn voorbereid? We leggen ons oor te luister bij vier studenten van uiteenlopende opleidingen van Zuyd Hogeschool: Engineering, Bedrijfseconomie en Kunstacademie. Op zoek naar verschillen, overeenkomsten en antwoorden.

'Hoe meer je aanpakt, hoe veelzijdiger je wordt en hoe meer je leert'
Aan het woord: Tim van den Bosch, tweedejaarsstudent bij Zuyd Hogeschool, 23 jaar, drukke duizendpoot. Tim bereidt zich ‘zonder zorgen’ voor op de toekomst. Hij is actief op allerlei fronten: zijn studie, lid van de opleidingscommissie en de faculteitsraad, ambassadeur van TechniekTalent.nu om jongeren te interesseren voor techniek, begeleider bij de Scouting, een bijbaan op de Salesafdeling van Ikea en samen met zeven medestudenten heeft hij in het opleidingsonderdeel ‘Jong Ondernemen’, een Student Company opgericht. En omdat hij samenwoont wil hij ook tijd voor zijn relatie houden. “Ik maak soms lange dagen, ja.”
In de studie heeft hij vooralsnog gekozen voor de afstudeerrichting Electrical engineering. “Maar misschien switch ik nog wel naar Industrial engineering and management, want dat vind ik óók razend interessant.” Het is duidelijk, Tim spreidt tijd en talenten over veel zaken, om bewust bij te leren en veelzijdiger te worden.
Maakt hij zich zorgen over zijn toekomst, om een relevante baan te vinden na zijn studie? “Nee, een recruitmentbureau volgt me al sinds mijn technische mbo-studie nauwlettend en heeft voortdurend baanaanbiedingen voor me.”

Voor mij is belangrijk: uitdaging houden, mensen kunnen helpen, iets zien werken als het af is.

Tim van den Bosch
Zorgt hij voor zijn toekomst? “Jazeker!”
Hoe dan? Hoe meer je aanpakt, hoe veelzijdiger en slimmer je wordt: “Mijn bijbaan bijvoorbeeld, dat was bewust kiezen voor totaal iets anders dan mijn studie. Voor mij is belangrijk: uitdaging houden, mensen kunnen helpen, iets zien werken als het af is.”
Bij het bouwen aan zijn toekomst wil Tim bewuste keuzes maken. Als docent jonge mensen verder helpen, een eigen bedrijf beginnen, het buitenland, het lijkt hem allemaal even interessant. “Maar eerst wil ik in loondienst en praktijkervaring opdoen. Daarna ben ik met de juiste bagage klaar voor een volgende stap. Als er maar uitdaging blijft.” Tim kijkt al vooruit richting september, voor zijn eerste stage. “Die mag wat mij betreft in de opleiding eerder aan bod komen, praktijkervaring opdoen is heel belangrijk”.
Waar ben je voor a.s. september naar op zoek? Liefst een compleet project: “Want dan kun je het resultaat zien van wat je gedaan hebt. Een project met internationale aspecten zou helemaal mooi zijn.” En inhoudelijk? “Wellicht in de industriële automatisering, industrie 4.0. En speelruimte voor de nevenactiviteiten zou ook prettig zijn, want die wil ik voorlopig nog blijven doen”.
Wil je als werkgever nader kennis maken met Tim en hem een mooi project in de vorm van een stage toevertrouwen?
Neem contact op

[email protected], telefoon 088-9893000.

met het Kennis- en Informatiecentrum van Zuyd.
Het lijkt me leuk om de omslag van een lineaire naar een circulaire economie mee te maken’
Aan het woord: Jeroen Reumkens, 22 jaar, vierdejaars student *. Jeroen Reumkens is druk bezig met afstuderen, in april 2019 is het zover. Blij dat we hem nog kunnen spreken. Bedrijfseconomie dus ...
Jeroen Reumkens
Wie denkt dat het een saaie opleiding met dito beroepsperspectief is, heeft het mis. Jeroen vertelt energiek en gepassioneerd over studie en toekomstbeeld. Na het vwo startte hij als 17-jarige aan de Universiteit Maastricht, maar koos na een half jaar toch voor het hbo. ”Tijdens de Open Dag bij Zuyd Hogeschool hoorde ik over de februari-instroom. Handig, want ik kon zonder studievertraging direct starten. Bovendien kon ik instappen in het speciale vwo-traject, waardoor de studie een half jaar verkort werd.”
De eerste studiejaren verliepen nog redelijk ‘basic’: vastgoedstage in Tilburg, geen uitgesproken voorkeur voor een studieonderdeel. De eerste stage was een kennismaking met het midden- en kleinbedrijf, ‘waar je geen nummer bent, maar als persoon wordt gewaardeerd.’ Die aandacht voor de mens bleek een van zijn persoonlijke kernwaarden te zijn.
Jeroen bij voorlichting aan tweedejaarsstudenten over stages: “Zie het niet als moeten, maar vooral als kans om keuzes voor jezelf te maken. Belangrijk, want het werkveld is toch anders en veelzijdiger dan je denkt.”
Afstuderen gebeurt via het
lectoraat Optimaliseren Kennisintensieve Bedrijfsprocessen
van Zuyd, onder leiding van lector Martijn Zoet. “Lectoraten: een aanwinst in het hbo. Langs die weg kun je extra praktijk- en onderzoekservaring opdoen”, merkt Jeroen op, en over het eerdergenoemde lectoraat: “Dat is nu bezig om samenwerkingsverbanden op te zetten, om werkstudenten en stagiaires state-of-the-art opdrachten te bezorgen waar ze praktijk- en onderzoekservaring mee op kunnen doen.”

Zo verandert ook de rol van de financial in bedrijven. En dat vraagt andere competenties, zoals social skills. De moderne controller is een verbinder geworden.

“Mijn afstudeeronderzoek richt zich op de vraag hoe finance-afdelingen hun stuurinformatie kunnen verbeteren door toepassing van data-analyse, via de datadriehoek.” Pardon? “Je kijkt met drie brillen: naar de financiën, hoe beslissingen worden genomen en naar de procesinrichting. De waarde van data is tegenwoordig groot, daarmee ook het belang van het analyseren ervan. Zo verandert ook de rol van de financial in bedrijven. En dat vraagt andere competenties, zoals social skills. De moderne controller is een verbinder geworden. En het ICT-gehalte in het beroep wordt steeds groter.”
Terug naar passie en kernwaarden: aandacht voor de mens, het individu. En verder? “Ik zie mezelf in de toekomst als controller het liefst werken met thema’s als circulaire economie en duurzaamheid, want deze maatschappelijke thema’s worden steeds belangrijker. Er gaat veel geld in om en er worden belangrijke financiële beslissingen genomen. Hier kun je het verschil maken als controller, duurzaam beleid leidt tot waardecreatie. Het lijkt me leuk om op die manier de omslag van lineaire naar circulaire economie mee te maken.”
Jeroen wil ‘op zijn manier’ controller worden, zodanig dat hij er tevens zijn passie in kwijt kan. De arbeidsmarkt is ruim genoeg om eigen keuzes te kunnen maken, vindt hij. Hoe gaat hij dit na zijn afstuderen verder vorm geven? “Waarschijnlijk ga ik ter verdieping een master in Nijmegen volgen. En daarna werken bij een groter bedrijf, dat het voortouw neemt rondom circulaire economie en duurzaamheid.”
Waar sta je over tien jaar? “Misschien ben ik dan al zo ver dat ik zelf bedrijven adviseer op het raakvlak van financiën, ICT, human capital, duurzaamheid en circulaire economie. Dat zou ik een uitdaging vinden. Misschien in het buitenland, ik heb al eens in Californië gewoond, zoiets trekt me wel.” Kortom, Jeroen is niet bang om keuzes te maken. We gaan hem met belangstelling volgen.
*Met ingang van het schooljaar 2018-20191 is de naam van de opleiding Bedrijfseconomie van Zuyd Hogeschool gewijzigd in Finance & Control. Jeroen Reumkens studeert nog af als Bachelor Bedrijfseconomie.
‘Creativiteit wordt steeds belangrijker in de wereld van toenemende digitalisering: laat de toekomst maar komen!’
Aan het woord: Iris Bruijnen en Mariusz Slawiński, studenten van de Kunstacademie Maastricht aan het woord over hun toekomstbeeld. Iris Bruijnen, 23 jaar, vierdejaarsstudent
opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
aan de Kunstacademie Maastricht (onderdeel van Zuyd Hogeschool). Ontwikkelt zich breed: geeft voorlichting op beurzen, zit in de opleidingscommissie, zet zich actief in voor cultuureducatie in de regio Parkstad. Mariusz Slawiński, 24 jaar, derdejaarsstudent aan de Kunstacademie Maastricht. Verhuisde van Warschau naar Maastricht voor de studie. Volgens Mariusz ‘zijn beste beslissing ooit, de internationale omgeving inspireert en de werkplaatsen op de academie bieden me alle mogelijkheden om me te ontwikkelen’.
Zelfportret van Iris Bruijnen

Met onze achtergrond zijn we waardevol: we hebben een brede blik en kunnen creatief denken waardoor we vernieuwingsprocessen kunnen stimuleren. Zowel bij een gemeente als ook bij een bedrijf.

Twee studenten die vol vertrouwen naar de toekomst kijken: ‘met onze achtergrond zijn we zo waardevol: we hebben een brede blik en we kunnen creatief denken waardoor we vernieuwingsprocessen kunnen stimuleren. Zowel bij een gemeente als ook bij een bedrijf’.
Iris: “Ik was altijd al goed in tekenen en muziek. Wilde autonome kunst gaan studeren, liefst zo ver mogelijk van huis. Het werd de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Ik heb bewust deze brede opleiding gekozen, je kunt met alle aspecten van het vak experimenteren. Toch zie ik mezelf straks niet in het onderwijs werken.”
Mariusz toont zijn silicone identity patch met losse 3D-geprinte blokjes. “Net ontworpen. Met de blokjes kun je je eigen identiteit vormgeven. Ik ben nu bezig met verlichting, zodat het superveilig wordt als je die op je jas plakt. Ontwerpen en maken inspireert me.”
Mariusz Slawínski
Beiden hebben al heel wat ervaring met conceptontwikkeling en storytelling. Welke uitdaging zoeken ze in de volgende stage, ook met het oog op toekomstige banen? Mariusz: “Technologie fascineert me. Ik heb veel materialenkennis en al veel gewerkt met technieken als 3D-printing. Ik wil me er graag verder in ontwikkelen en extra competenties op het gebied van virtual reality en visualisatiemethoden opdoen.“ Iris: “In mijn concepten werk ik veel met mixed media, zoals schilderen in combinatie met fotografie.  Tijdens mijn stage probeer ik leerlingen procesmatig werken mee te geven.”.
En na het afstuderen? Mariusz: “Ik bouw nu een netwerk op, wil graag met ontwerpafdelingen of -studio’s contact leggen voor freelance-opdrachten. Mijn portfolio staat op .” Iris: “Mijn focus is op afstuderen gericht. Ik wil nog een korte stage doen in de regio Rotterdam en dan mijn expositie van 5 tot7 juli organiseren, die je nu al op kunt volgen. Ik nodig hierbij iedereen al uit.”
Vertrouwen in de toekomst
Zeker, het arbeidsmarktperspectief verschilt, maar wat sterk overeenkomt is het vertrouwen waarmee de studenten naar hun toekomst kijken. Studenten blijken zich terdege bewust van de arbeidsmarkthectiek, maar maken zich geen grote zorgen. Ze ontwikkelen zich breed en ontplooien zich binnen en naast de studie. Meestal plannen ze zelfs al hoe ze na het afstuderen verdergaan. Conclusie: ze zorgen al volop voor morgen!
Tekst: John Roex en Marion Fenijn
Deel dit artikel:

Mensen in dit artikel

Tim van den Bosch

Tim van den Bosch

Tweedejaarsstudent Engineering l 23 jaar l Studeert richting Electrical engineering (kan ook nog richting Industrial engineering management worden)

Zoekt een Industrie 4.0- stage in de vorm van een compleet project. Ziet graag resultaat van wat hij doet.

Neem contact op:
Jeroen Reumkens

Jeroen Reumkens

Vierdejaarsstudent Bedrijfseconomie l 22 jaar l houdt van sport

Zoon van een bedrijfseconoom, maar dat is toeval. Druk bezig met voetballen en tennissen. Heeft zijn eerste stage in het mkb gedaan ‘waar je geen nummer bent’. Heeft ook voorlichting over stages aan tweedejaarsstudenten gegeven. Ziet stages als een eerste kans om keuzes voor jezelf te maken.

Neem contact op:
Iris Bruijnen

Iris Bruijnen

Vierdejaarsstudent opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving l 23 jaar l geeft ook voorlichting op beurzen l cultuureducatie Parkstad (PIT)

Was altijd al goed in tekenen en muziek. Gaat voor talentontwikkeling en houdt ook wel van een procesmatige aanpak.

Neem contact op:
Mariusz Slawínski

Mariusz Slawínski

Derdejaarsstudent aan de afdeling Vormgeving l Design van de Kunstacademie Maastricht | 24 jaar | Geboren in Warschau | Verstaat goed Nederlands (‘geen Maastrichts!’), maar het gesprek met hem vindt plaats in het Engels | De spirit of the city of Maastricht, volgens Mariusz: monumentaal, dynamisch en internationaal.

Mariusz houdt van extreme sporten en gevechtssporten. Dynamiek is een onderdeel van zijn persoonlijkheid, zegt hij. Gevraagd naar andere passies behalve design, antwoordt hij: “Flying is my passion.” Vliegen? Als in: vliegen in een vliegtuig? “Yes, I’m interested in aeronautics. And there’s also a huge sci-fi background in my work. Sci-fi is also a passion of mine.”

Neem contact op: