Zuyd Unlimited

Zuyd Unlimited is een online magazine van Zuyd Hogeschool.
 Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties, mail ze naar de redactie: [email protected]

Redactiecommissie


Celine Ermans, Marion Fenijn, Rina Haan, John Roex, Rolf van Stenus, Jos Widdershoven, Simone Brzezinski

Redactie/productie

Rina Haan, Jos Widdershoven

, Simone Brzezinski

Beeldredactie


Gerty Louppen

Secretariaat

Danny Lecluse

Ontwerp en webdevelopment


Homo Ludens, Koen Verbruggen - Heerlen

Redactieadres

Zuyd Hogeschool

Nieuw Eyckholt 300

6419 DJ Heerlen


Postadres


Redactie Zuyd Unlimited

Postbus 550


6400 AN Heerlen


E-mail


[email protected]

Disclaimer

Zuyd Unlimited wordt met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat de artikelen onvolkomenheden bevatten. Zuyd kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of voor de gevolgen van eventuele onjuistheden. Aan de gegevens, zoals die worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudelijke aanpassingen doet de redactie alleen als er sprake is van feitelijke onjuistheden. Alleen schriftelijke verzoeken daartoe, geadresseerd aan [email protected], worden in behandeling genomen Het is toegestaan om artikelen of delen van Zuyd Unlimited over te nemen of te delen, mits met de volgende bronvermelding: ©Zuyd Unlimited, Zuyd Hogeschool