Editie

Zuyd Unlimited Editie 4

Editie

Zorgen

0
leestijd +/- 4 m.

Artikelen

Mensen in deze editie

Zuyd Unlimited gaat onder meer over de mooie dingen die ontstaan in onze Euregio Maas-Rijn en provincie, wanneer kennis, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid bij elkaar komen. Daarbij spelen mensen uiteindelijk altijd een belangrijke rol; mensen die over de grenzen van hun eigen hokjes heen durven te kijken en samen te werken, mensen op zoek naar vernieuwing, mensen die weten dat delen vaak leidt tot meer in plaats van minder en mensen met passie voor ontwikkeling. Wij brengen die mensen graag bij elkaar. Daarom stellen we in elke editie deze mensen nader voor en bieden we de gelegenheid om contact met hen op te nemen om verder te praten, kennis te delen of samenwerking te zoeken.

Felix Havenith

Hoofd afdeling Docent muziek | 36 jaar | Alumnus Conservatorium | Getrouwd | twee kinderen (0 en 3 jaar) | Passie: wielrennen
Felix Havenith

Teun Crützen

Leerling aan het Agora College in Roermond l 13 jaar l deelt ideeën in platform Qeske l bezig om de wereld te ontdekken l interesse voor duurzaamheid
Teun Crützen

Tim van den Bosch

Tweedejaarsstudent Engineering l 23 jaar l Studeert richting Electrical engineering (kan ook nog richting Industrial engineering management worden)
Tim van den Bosch

Susy Braun

Lector Voeding, Leefstijl en Bewegen bij Zuyd sinds 2017 | Bewegingswetenschapper en hoofddocent Fysiotherapie bij Zuyd | Koffieliefhebber
Susy Braun

Sjang Niederwieser

Derdejaarsstudent aan de afdeling Vormgeving l Design van de Kunstacademie Maastricht | 31 jaar | Geboren in Kerkrade | Zijn moeder komt uit Kerkrade, zijn vader uit Oostenrijk | Snapt niet waarom zijn vader naar Nederland is gekomen, aangezien de natuur in Oostenrijk veel grootser, indrukwekkender en ongerepter is
Sjang Niederwieser

Vivianne Heijnen

Wethouder Economie, Wonen, (Eu)regionalisering en Sociale Innovatie bij de gemeente Maastricht | Was daarvoor hoofd van de Campus van de Universiteit Maastricht in Brussel en zeven jaar fractievoorzitter van het CDA Maastricht | Groeide op in een hecht gezin Spaubeek, ging naar de middelbare school in Geleen en studeerde European Studies en European Public Affairs aan de Universiteit Maastricht | 36 jaar
Vivianne Heijnen

Mariusz Slawínski

Derdejaarsstudent aan de afdeling Vormgeving l Design van de Kunstacademie Maastricht | 24 jaar | Geboren in Warschau | Verstaat goed Nederlands (‘geen Maastrichts!’), maar het gesprek met hem vindt plaats in het Engels | De spirit of the city of Maastricht, volgens Mariusz: monumentaal, dynamisch en internationaal.
Mariusz Slawínski

Iris Bruijnen

Vierdejaarsstudent opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving l 23 jaar l geeft ook voorlichting op beurzen l cultuureducatie Parkstad (PIT)
Iris Bruijnen

Jacques van Cuijk

Eigenaar slijterij en restaurant Twines l 52 jaar l gehuwd en vader van een twee-eiige tweeling (vandaar de naam ‘Twines’ (van ‘Twins’) l eigen wijngaard l voedselbos l bijen l gaat voor ‘puur’
Jacques van Cuijk

Harrie Smeets

Geboren op 22 oktober in de Vroedvrouwenschool te Heerlen (voorloper Academie Verloskunde Maastricht, onderdeel van Zuyd Hogeschool) l priesteropleiding seminarie Rolduc, Kerkrade l voordien: pastoor-deken van Venray l wapenspreuk: ‘In Gods naam mensen liefhebben’. In die spreuk zit zoveel in, daar kun je een leven lang mee vooruit.
Harrie Smeets

Chequita Nahar

Directeur Kunstacademie Maastricht, onderdeel van Zuyd Hogeschool | 48 jaar | Getrouwd | Heeft naast haar directeurschap een eigen bedrijf met twee poten | Poot één: een atelier in Maastricht waar ze sieraden ontwerpt | Poot twee: een stichting met de welluidende naam Vormgevers Initiatief Zuid (“VIZ, die naam gaan we dit jaar veranderen, hoor!”) | Jureert veel bij internationale competities
Chequita Nahar

Jeroen Reumkens

Vierdejaarsstudent Bedrijfseconomie l 22 jaar l houdt van sport
Jeroen Reumkens

Agenda mei 2019 t/m september 2019

En verder

Zuyd Hogeschool aan de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’ in de Tweede Kamer

Op 28 maart nam Nurhan Abujidi, als lector Smart Urban Redesign verbonden aan Zuyd Hogeschool, deel aan een rondetafelgesprek met betrekking tot de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’. Dit rondetafelgesprek is het eerste in een reeks van zeven en staat onder leiding van Diederik Samsom.

Samen met andere experts van universiteiten, bedrijven en maatschappelijke partijen is Nurhan Abujidi in deze hoorzitting met de commissieleden in gesprek gegaan over en heeft zij haar visie gegeven op de uitkomsten van de klimaattafel ‘Gebouwde Omgeving’. Deze klimaattafel is een van de vijf klimaattafels die in 2018 door het kabinet zijn opgericht om de benodigde maatregelen te bespreken teneinde in 2030, als onderdeel van het Energieakkoord, de uitstoot van CO2 met minimaal 49 procent terug te dringen. Nurhan Abujidi – een bekende specialist in binnen- en buitenland op het gebied van de verbetering van de leefbaarheid, kwaliteit van leven en welzijn in de bebouwde omgeving – was de enige afgevaardigde van de Nederlandse hbo-instellingen.

Prijs voor Examens 2019 voor boek ‘Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs'

Dominique Sluijsmans, lector Professioneel Beoordelen van Zuyd Hogeschool, mocht onlangs de Prijs voor Examens 2019 van de Nederlandse Vereniging van Examens (NVE) in ontvangst nemen voor haar boek 'Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het hoger onderwijs'.

In haar boek staat toetsing om de ontwikkeling van studenten te stimuleren centraal: toetsing als kans om te leren.

Wereldwijd netwerk ligt open voor Hotel Management School Maastricht

Een nationale en een internationale accreditatie én het continueren van het bijzonder kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs. Dat was de inzet van een intensief accreditatietraject dat de Hotel Management School Maastricht het afgelopen jaar heeft doorlopen en met vlag en wimpel heeft doorstaan.

Het visitatiepanel beoordeelde de opleiding met ‘goed’ op de vier NVAO-standaarden van de beperkte opleidingsaccreditatie en heeft vastgesteld dat de Hotel Management School Maastricht voldoet aan alle criteria die THE-ICE stelt aan haar leden. De internationale accreditatie van Hotel Management School Maastricht geeft aansluiting bij een groot wereldwijd netwerk van hospitality-opleidingen.

Ook werkt Hotel Management School Maastricht vanaf dit jaar samen met HEVO, consultants op het gebied van huisvesting en vastgoed. Door samenwerking en het combineren van de jarenlange kennis op het gebied van mensgerichte gastvrijheid en ontwikkelingen in het zorgvastgoed is Hotel Management School Maastricht/HEVO in staat zorginstellingen toekomstbestendig te maken vanuit organisatorisch- en vastgoedperspectief.

WCF Proefschriftprijs 2019 naar onderzoek op het gebied van bewegingsrevalidatie na beroerte

Tijdens de Wetenschapsdag Fysiotherapie eind maart 2019 heeft Melanie Kleynen, docent en onderzoeker bij het lectoraat Voeding, Leefstijl en Bewegen en bij de opleiding Fysiotherapie van Zuyd, voor haar proefschrift ‘Perspectives on theory and application of implicit and explicit motor learning in neurological rehabilitation' de WCF Proefschriftprijs 2019 gewonnen.

Het onderzoek van Melanie Kleynen is gericht op mensen die een beroerte hebben gehad en die vaak bewegingen zoals het lopen weer opnieuw moeten leren. Dit kan op veel verschillende manieren. Fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals kunnen verbale, gedetailleerde uitleg geven (expliciet leren), of patiënten meer onbewust (impliciet) laten ervaren hoe ze beter kunnen bewegen. Uit toegepaste studies komt naar voren dat impliciet leren hanteerbaar lijkt en het lopen van patiënten kan verbeteren.

Minister Hugo de Jonge op bezoek bij Zuyd Hogeschool in Sittard

Op donderdag 14 maart heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een bezoek gebracht aan Zuyd Hogeschool in Ligne, Sittard. Aanleiding voor het bezoek was een hackaton die het Zuyd Innovation and Entrepreneurship Lab samen met Stichting Ophovenerhof had georganiseerd voor studenten van de minor ‘Toekomstgericht leiderschap’. De minister is geïnteresseerd in het initiatief en wilde zich laten informeren.

Prebachelorprogramma bereidt vluchtelingen voor op opleiding en werk

Zuyd Hogeschool startte in 2017 in samenwerking met Fontys Hogeschool een prebacheloropleiding voor statushouders. Van de 25 statushouders die hebben deelgenomen aan dit prebachelorprogramma volgen er nu 17 daadwerkelijk een hbo-opleiding. In maart van dit jaar heeft in het provinciehuis in Maastricht de afsluitende bijeenkomst van dit eerste prebachelorprogramma plaatsgevonden. Onder de aanwezigen waren gedeputeerde Luc Winants van de provincie Limburg alsook een vertegenwoordiging van de stichting voor vluchtelingstudenten UAF, vertegenwoordigers van hoger onderwijsinstellingen en statushouders.