Editie

Zuyd Unlimited Editie 5

Editie

0
leestijd +/- 8 m.

Artikelen

Mensen in deze editie

Zuyd Unlimited gaat onder meer over de mooie dingen die ontstaan in onze Euregio Maas-Rijn en provincie, wanneer kennis, ondernemerschap en maatschappelijke betrokkenheid bij elkaar komen. Daarbij spelen mensen uiteindelijk altijd een belangrijke rol; mensen die over de grenzen van hun eigen hokjes heen durven te kijken en samen te werken, mensen op zoek naar vernieuwing, mensen die weten dat delen vaak leidt tot meer in plaats van minder en mensen met passie voor ontwikkeling. Wij brengen die mensen graag bij elkaar. Daarom stellen we in elke editie deze mensen nader voor en bieden we de gelegenheid om contact met hen op te nemen om verder te praten, kennis te delen of samenwerking te zoeken.

Saskia Brand-Gruwel

Lid College van Bestuur Zuyd Hogeschool | portefeuille: Onderwijs en Onderzoek, Kwaliteitszorg, Zorg en Welzijn | 55 jaar | gehuwd | onderzoekend | initiërend | enthousiast| kritisch | resultaatgedreven | communicatief en verbindend
Saskia Brand-Gruwel

Rob van Loevezijn

Docent Engineering | 58 jaar | Projectleider van studentenprojecten zoals LIVES
Rob van Loevezijn

Casimir Valk

Vierdejaarsstudent Engineering | 25 jaar | Passie voor techniek | En geniet van de natuur.
Casimir Valk

Rik Hermans

Vierdejaarsstudent Engineering | 21 jaar | Houdt van techniek | Werkstudent bij Zuyd | Gedreven te denken in oplossingen in plaats van problemen
Rik Hermans

Myriam Deckers

Eigenaar hondenschool en gedragspraktijk Wenonah | managementassistente opleiding Verpleegkunde Zuyd Hogeschool | 47 jaar | samenwonend met de liefste man van de wereld | secretaris Landseer Club Nederland (LCN) | aangesloten bij beroepsvereniging Pet Dogtrainers of Europe | ‘baasje’ van 5 honden
Myriam Deckers

Vanna Vis-Dronkert

Teamleider | Verpleegkunde deeltijd | Sinds 2016 werkzaam bij Zuyd | Sterk in verbinding
Vanna Vis-Dronkert

Harald Theunissen

Hoofddocent Zuyd Hogeschool | coördinator deeltijd bacheloropleiding Engineering, projectleider Associate Degree Operational Engineering deeltijd | 46 jaar | gehuwd | ondernemend | innoverend | kritisch | resultaatgericht | verbindend | daadkrachtig | enthousiast
Harald Theunissen

Eric Hamers

Docent en onderzoeker op het gebied van watermanagement | Lid van de vereniging van ingenieurs Zuid-Limburg en van het Drielanden Ingenieurs Comité (Nederland, België en Duitsland) | Legt graag verbindingen tussen mensen en vakgebieden
Eric Hamers

Sylvia Spierts

Werkt bij de Provincie Limburg | 47 jaar | Programmaleider LIVES | Projectleider bij het Instituut voor Natuureducatie (IVN) | Projectleider Schone Maas/Schone rivieren
Sylvia Spierts

Jochem Groeneweg

Vierdejaarsstudent Engineering | 23 jaar | Werkt bij Materials + Corrosion Investigations
Jochem Groeneweg

Agenda februari t/m mei 2020

En verder

Engineering student Oktay Güçlü na winnen belangrijke Europese prijs door naar wereldfinale in Dubai

Na het winnen van de Europese kampioenschappen van de Speak Out for Egineering-competitie, is engineering student Oktay Güçlü dit jaar ook deelnemer tijdens de wereldkampioenschappen in Dubai. De vierdejaarsstudent ging in oktober vorig jaar als winnaar naar huis met een geldprijs inclusief het certificaat ‘European Champion Speak Out for Engineering’.

De competitie is bedoeld voor studenten met de beste presentatievaardigheden rondom een mechanisch-technisch gerelateerd onderwerp, uitgeschreven door het Institution of Mechanical Engineers (IMechE). De presentatie waarmee Oktay de eerste prijs in de wacht sleepte, gaat over een onderzoeksproject waarin een nieuw biosensor ontwikkeld wordt.

De wereldkampioenschappen van de competitie vinden plaats in de eerste week van april.

Aantal topopleidingen bij Zuyd Hogeschool verdubbeld

Het aantal opleidingen bij Zuyd Hogeschool dat een kwaliteitszegel heeft ontvangen met de kwalificatie ‘excellent’ en daarmee een topopleiding is, is verdubbeld van zes naar twaalf. Dit blijkt uit de Keuzegids hbo 2020 die woensdag 30 oktober 2019 is verschenen.

In totaal zijn 36 bachelor en associate degree-opleidingen beoordeeld. Hiermee is één derde deel als topopleiding bestempeld. Met de behaalde punten (61) is dezelfde score gehaald als in 2018. Daarmee heeft Zuyd de vijfde plek in de categorie middelgrote hogescholen in Nederland behaald.

Onderzoek Zuyd Hogeschool wint twee prijzen tijdens RAAK-Award

Bij de uitreiking van de RAAK-award 2019 in Nieuwegein is Zuyd Hogeschool twee keer in de prijzen gevallen. Het onderzoek ‘De kracht van het onbewuste leren 2.0’ won zowel de publieksprijs als de tweede plaats voor de juryprijs.

De RAAK-award wordt beschouwd als belangrijkste prijs in Nederland voor niet alleen de kwaliteit van een onderzoek, maar ook de toepasbaarheid ervan. Het winnende onderzoek, uitgevoerd door het team van Zuyd lector dr. Susy Braun, onderzocht samen met fysiotherapeuten de toepassing van onbewuste motorische leerstrategieën en het inzetten van ondersteunende technologie om het opnieuw leren lopen bij cliënten na een beroerte te verbeteren.

Kwetsbaarheid ouderen niet te voorspellen met veelgebruikte vragenlijsten

Uit het promotieonderzoek van Linda Op het Veld blijken veelgebruikte vragenlijsten door de GGD om te voorspellen of ouderen kwetsbaar zijn – en daarom op relatief korte termijn zorg nodig hebben – niet effectief.

De GGD wilt met dergelijke vragenlijsten inzicht krijgen in de kwetsbaarheid van ouderen en de gevolgen hiervan. Na het volgen van 2.500 Limburgse 65-plussers gedurende twee jaar, kon onderzoeker Linda op het Veld concluderen dat het GGD onderzoek aan het doel voorbijgaat. Het ontbreken van een eenduidige definitie van het begrip kwetsbaarheid vormt volgens Op het Veld één van de moeilijkheden binnen het vragenlijstonderzoek van de GGD.

Linda Op het Veld promoveerde op 27 november 2019 met haar onderzoek aan de Universiteit van Maastricht.

Alumna Ilona Bronneberg wint Landelijke eHealth Scriptieprijs

Een trotse Ilona Bronneberg ontving in december 2019 de Landelijke V&VN VZI eHealth Scriptieprijs. De oud studente van de master Advanced Nursing Practice bij Zuyd Hogeschool deed onderzoek naar het gebruik van de CalproSmart thuistest voor IBD-patiënten (patiënten met een chronische darmontsteking).

Uit de conclusie van haar eindscriptie blijkt dat het gebruik van CalproSmart in combinatie met een persoonlijke en beveiligde internetpagina (voor de monitoring van de patiënt) als waardevol wordt ervaren en bijdraagt aan het zelfvertrouwen, inzicht en de kennis van de patiënt.

Limburg op zoek naar hooggekwalificeerd, bètatechnisch talent

Er is een toenemende vraag naar hooggekwalificeerd, bètatechnisch talent in Limburg, onder meer op de Brightlandscampussen, en bij bedrijven en zorginstellingen.

Om hierop in te spelen gaan vijf technasia uit Noord- en Midden-Limburg, Stichting Technasium en Zuyd Hogeschool structureel samenwerken aan een betere aansluiting op het bètatechnisch vervolgonderwijs. Ook een technasium uit Nijmegen heeft zich verbonden.